Den fulde tekst
L 10
Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven. (Omgåelse af udbyttebeskatning, gennemstrømningsselskaber og ledelsens sæde).
Af skatteministeren (Thor Möger Pedersen ()).
Fremsat skr 3/10 12 Tillæg A
Lovf som fremsat 3/10 12 Tillæg A
1.beh 20/11 12 FF
Betænkning 5/12 12 Tillæg B
2.beh 11/12 12 FF
Lovf optrykt efter 2.beh 11/12 12 Tillæg H
3.beh 14/12 12 FF
Lovf som vedt 14/12 12 Tillæg C
Lov nr 1254 af 18. december 2012
Ordførere: (1.beh) Mads Rørvig (V), Thomas Jensen (S), Mikkel Dencker (DF), Nadeem Farooq (RV), Jesper Petersen (SF), Frank Aaen (udpeget af EL) (EL), Ole Birk Olesen (LA), Brian Mikkelsen (KF).
Ministre: (1.beh) skatteministeren (Holger K. Nielsen).
Efter 1.beh henvist til Skatteudvalget(SAU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven går ud på at sikre,
– at de danske regler om indeholdelse af kildeskat på udbytter ikke omgås ved koncerninterne omstruktureringer, hvor skattepligtige udbytter »veksles« til skattefri betaling på gæld,
– at udenlandske selskaber ikke benytter danske gennemstrømningsselskaber til at omgå andre landes beskatning af udbytter, og
– at alle selskaber og foreninger er omfattet af fuld dansk skattepligt, hvis de enten er registreret her i landet eller har ledelsens sæde her i landet.
Indførelsen af kildeskat på udbytter ved koncerninterne omstruktureringer og fuld skattepligt ved registrering eller ledelsens sæde her i landet har alle karakter af værnsregler, som skal forhindre utilsigtede provenutab.
Loven skal som udgangspunkt træde i kraft den 15. december 2012. Dog har bestemmelserne om omgåelse af udbyttebeskatning virkning fra tidspunktet for fremsættelsen af lovforslaget for at forhindre spekulation.
Afstemning:
Vedtaget
101 stemmer for forslaget (V, S, DF, RV, SF, EL, KF)
5 stemmer imod forslaget (LA)
0 stemmer hverken for eller imod forslaget