Den fulde tekst
L 8
Forslag til lov om ændring af lov om den selvstændige offentlige virksomhed DSB og om DSB S-tog A/S samt fusionsskatteloven. (Fremgangsmåde ved anskaffelse af rullende materiel, generel garantistillelse, bestyrelsessammensætning, mulighed for DSB, Naviair og Energinet.dk til at fusionere skattefrit med helejede datterselskaber, konsekvensændringer som følge af selskabsloven m.v.).
Af transportministeren (Henrik Dam Kristensen (S)).
Fremsat skr 3/10 12 Tillæg A
Lovf som fremsat 3/10 12 Tillæg A
1.beh 23/10 12 FF
Betænkning 22/11 12 Tillæg B
Tilf til betænkning 6/12 12
2.beh 11/12 12 FF
Lovf optrykt efter 2.beh 11/12 12 Tillæg H
Tillægsbet 14/12 12
3.beh 19/12 12 FF
Lovf som vedt 19/12 12 Tillæg C
Lov nr 1402 af 23. december 2012
Ordførere: (1.beh) Martin Geertsen (V), Karin Gaardsted (S), Morten Marinus (DF), Andreas Steenberg (RV), Jonas Dahl (SF), Henning Hyllested (EL), Leif Mikkelsen (LA), Mike Legarth (KF).
Ministre: (1.beh) transportministeren (Henrik Dam Kristensen).
Efter 1.beh henvist til Transportudvalget(TRU).
Efter 2.beh henvist til Transportudvalget(TRU).
Loven ændrer fremgangsmåden ved DSB’s anskaffelse af rullende materiel. Fremover skal transportministeren godkende virksomhedens beslutninger om udbudsmateriale og kontrakter. Loven indebærer desuden, at procedurerne for godkendelse af investeringer, herunder finansieringen, forenkles, og at der gives mulighed for at give udvidet statsgaranti til DSB. Desuden indebærer loven, at den fremtidige sammensætning af bestyrelsen for DSB bliver mere fleksibel, ved at der fastsættes et minimums- og et maksimumsantal for antallet af bestyrelsesmedlemmer.
Afstemning:
Vedtaget
76 stemmer for forslaget (S, DF, RV, SF, EL, KF)
33 stemmer imod forslaget (V, LA)
0 stemmer hverken for eller imod forslaget