Den fulde tekst
L 16
Forslag til lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om obligatorisk digital kommunikation m.v. (Obligatorisk digital kommunikation og tilpasninger som følge af ressortoverførsel m.v.).
Af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn (SF)).
Fremsat skr 3/10 12 Tillæg A
Lovf som fremsat 3/10 12 Tillæg A
1.beh 9/10 12 FF
Betænkning 15/11 12 Tillæg B
2.beh 22/11 12 FF
Lovf optrykt efter 2.beh 22/11 12 Tillæg H
3.beh 29/11 12 FF
Lovf som vedt 29/11 12 Tillæg C
Lov nr 1231 af 18. december 2012
Ordførere: (1.beh) Karsten Lauritzen (V), Trine Bramsen (S), Hans Kristian Skibby (DF), Andreas Steenberg (RV), Karina Lorentzen Dehnhardt (SF), Stine Brix (EL), Ole Birk Olesen (LA), Brian Mikkelsen (KF).
Ministre: (1.beh) erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn).
Efter 1.beh henvist til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget(ERU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven bygger på Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2011-2015 og har til formål at sikre, at al relevant skriftlig kommunikation mellem virksomheder, borgere og det offentlige skal foregå digitalt på Erhvervs- og Vækstministeriets område.
Der er tale om en samlelov, der foretager ændringer i 67 erhvervsrettede love på Erhvervs- og Vækstministeriets område og 1 lov på Økonomi- og Indenrigsministeriets område.
Afstemning:
Vedtaget
109 stemmer for forslaget (V, S, DF, RV, SF, EL, LA, KF)
0 stemmer imod forslaget
0 stemmer hverken for eller imod forslaget