Den fulde tekst
L 22
Forslag til lov om ændring af fiskeriloven. (Fiskerilicens til visse uddannelsesinstitutioner).
Af fødevareministeren (Mette Gjerskov (S)).
Fremsat skr 4/10 12 Tillæg A
Lovf som fremsat 4/10 12 Tillæg A
1.beh 11/10 12 FF
Betænkning 21/11 12 Tillæg B
2.beh 29/11 12 FF
3.beh 4/12 12 FF
Lovf som vedt 4/12 12 Tillæg C
Lov nr 1148 af 11. december 2012
Ordførere: (1.beh) Thomas Danielsen (V), Bjarne Laustsen (S), René Christensen (DF), Camilla Hersom (RV), Eigil Andersen (SF), Per Clausen (EL), Lene Espersen (KF).
Ministre: (1.beh) fødevareministeren (Mette Gjerskov).
Efter 1.beh henvist til Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri(FLF).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven betyder, at selvejende uddannelsesinstitutioner, der tilbyder uddannelse af erhvervsfiskere, får mulighed for at blive godkendt som fiskeriberettigede og eje eller på anden måde råde over fartøjer, der kan opnå status som erhvervsfiskerifartøjer.
Afstemning:
Vedtaget
107 stemmer for forslaget (V, S, DF, RV, SF, EL, LA, KF)
0 stemmer imod forslaget
0 stemmer hverken for eller imod forslaget