Sagsforløb 2012/1 BF 7
Den fulde tekst
B 7
Forslag til folketingsbeslutning om bevarelse og udvidelse af boligjobordningen.
Af Brian Mikkelsen (KF), Lars Barfoed (KF), Mike Legarth (KF).
Vedrørende: Skatteministeriet.
Fremsat skr 4/10 12 Tillæg A
Forsl som fremsat 4/10 12 Tillæg A
1.beh 15/11 12 FF
Ordførere: (1.beh) Torsten Schack Pedersen (V), Thomas Jensen (S), Dennis Flydtkjær (DF), Nadeem Farooq (RV), Jesper Petersen (SF), Ole Birk Olesen (LA), Brian Mikkelsen (KF).
Ministre: (1.beh) skatteministeren (Holger K. Nielsen).
Efter 1.beh henvist til Skatteudvalget(SAU).
Forslaget handlede om at bevare og udvide boliogjobordningen efter 2012, så tilskuddet svarede til det, som blev givet i henhold til de svenske ROT- og RUT-avdrag. Forslagsstillerne henviste til, at en bevarelse og forbedring af boligjobordningen ville øge den økonomiske aktivitet, skabe arbejdspladser, øge skatte- og momsindbetalinger, mindske sort arbejde m.v.
Forslagsstillerne mente, at tilskuddet fremover skulle øges til 40.000 kr. pr. person svarende til indholdet af den svenske ordning.