Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Pressenævnets kendelse i sag nr. 12-70-00334

Resumé

Klager – en person – anmodede Pressenævnet behandle offentliggørelsen af SE og HØRs forside ”Billederne hele verden taler om. KUN I SE OG HØR. NØGNE [HERTUGINDEN AF CAMBRIDGE]. ALT OM DEN ROYALE SKANDALE. 16 sider med ALLE de forbudte fotos” samt det tilhørende 16-siders tillæg ”DE FORBUDTE BILLEDER”.

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

I medfør af medieansvarslovens § 44, stk. 2, og bekendtgørelse nr. 876 af 26. oktober 1992 om forretningsorden for Pressenævnet § 7, stk. 2, kant nævnet af egen drift kan tage en sag op til behandling, hvis sagen er af væsentlig og principiel betydning.

Pressenævnet finder, at sagen ikke har en sådan væsentlig og principiel betydning, at der er grundlag for at tage sagen op til behandling af egen drift. Nævnet har i den forbindelse lagt vægt på, at der i det konkrete tilfælde er personer med klageberettigelse.

Anmodningen afvises herefter.

[Klager] har anmodet Pressenævnet tage en sag op til behandling af egen drift i medfør af medieansvarslovens § 44, stk. 2. Anmodningen vedrører offentliggørelse af billeder af Hertuginden af Cambridge i SE og HØR den 20. september 2012.

På forsiden af SE og HØR, nr. 38, 2012, bragte bladet henvisningen ”Billederne hele verden taler om. KUN I SE OG HØR. NØGNE KATE. ALT OM DEN ROYALE SKANDALE. 16 sider med ALLE de forbudte fotos”.

Til bladet var vedlagt et 16-siders tillæg med forsideoverskriften ”Kate og Williams kærlighedsferie. DE FORBUDTE BILLEDER”.

I tillægget var bragt en række billeder af Hertuginden af Cambridge topløs. Mange af billederne er taget, mens hun befandt sig på balkonen på ejendommen Château d’Autet.

[Klager] har til støtte for anmodningen bl.a. anført, at sagen er ”af væsentlig og principiel betydning”, hvorfor nævnet bør tage sagen op af egen drift. Hertuginden af Cambridge har krav på respekt for sin personlige integritet og sit privatliv. Offentliggørelsen af billederne er en overtrædelse af de vejledende regler for god presseskik og burde ikke have været bragt, da billederne ikke har almen interesse.

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

I sagens behandling har følgende nævnsmedlemmer deltaget: Jytte Scharling, Jesper Rothe, Dorthe Carlsen, Inger Bach, Lene Sarup, Ulrik Holmstrup, Marianne Druedahl og John Meinert Jacobsen.

I medfør af medieansvarslovens § 44, stk. 2, og bekendtgørelse nr. 876 af 26. oktober 1992 om forretningsorden for Pressenævnet § 7, stk. 2, kant nævnet af egen drift kan tage en sag op til behandling, hvis sagen er af væsentlig og principiel betydning.

Pressenævnet finder, at sagen ikke har en sådan væsentlig og principiel betydning, at der er grundlag for at tage sagen op til behandling af egen drift. Nævnet har i den forbindelse lagt vægt på, at der i det konkrete tilfælde er personer med klageberettigelse.

Anmodningen afvises herefter.

Afgjort den 4. oktober 2012