Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Omkostninger til sagers behandling
Kapitel 2 Udgifter i forbindelse med udpantning
Kapitel 3 Ikrafttrædelse
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om omkostninger ved godkendte, private klage- eller ankenævn

I medfør af § 17 i lov om forbrugerklager (forbrugerklageloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1095 af 8. september 2010, fastsættes:

Kapitel 1

Omkostninger til sagers behandling

Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme

§ 1. De i medfør af vedtægterne for Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme i § 6 fastsatte beløb udgør 2.741 kr., hvis forbrugeren for medhold, jf. stk. 3, nr. 1, og 818 kr., hvis sagen forliges, således at forbrugeren får medhold, jf. stk. 3, nr. 2.

Ankenævnet på Energiområdet

§ 2. De i medfør af vedtægterne for Ankenævnet på Energiområdet i § 26 fastsatte beløb udgør 8.500 kr., hvis forbrugeren får medhold, jf. stk. 1, nr. 1, og 3.800 kr., hvis sagen forliges, jf. stk. 1, nr. 2.

Klagenævnet for Ejendomsformidling

§ 3. De i medfør af vedtægterne for Klagenævnet for Ejendomsformidling i § 27 fastsatte beløb udgør 12.500 kr., hvis forbrugeren får medhold, jf. stk. 1, nr. 1, og 6.250 kr., hvis sagen forliges, jf. stk. 1, nr. 2.

Pakkerejse-Ankenævnet

§ 4. De i medfør af vedtægterne for Pakkerejse-Ankenævnet i § 24 fastsatte beløb udgør 1.500 kr. (kategori 1 sag) eller 2.300 kr. (kategori 2 sag), hvis forbrugeren får medhold, jf. § 24, stk. 1, nr. 1, og 1.200 kr., jf. § 24, stk. 1, nr. 2, hvis sagen forliges.

Stk. 2. En kategori 2 sag, som nævnt i stk. 1, er sagstyper, der erfaringsmæssigt er mere ressourcekrævende end kategori 1 sager, jf. stk. 1, og som i udbudsmaterialet er markedsført som indeholdende særligt fremhævede oplevelsesmæssige elementer, for eksempel:

1) Opera-, golf-, jagt-, dykker-, fiskeri-, sprog-, vin- og lignende temarejser.

2) Rundrejser.

Stk. 3. Alle øvrige sagstyper falder under kategori 1.

Teleankenævnet

§ 5. De i medfør af vedtægterne for Teleankenævnet i § 26 fastsatte beløb udgør 25.895 kr. ekskl. moms, hvis klageren får medhold og 11.000 kr. ekskl. moms, hvis sagen forliges i det væsentligste til klagers fordel.

Håndværkets Ankenævn

§ 6. De i medfør af vedtægterne for Håndværkets Ankenævn i § 31 fastsatte beløb udgør:

1) For erhvervsdrivende, der løbende bidrager til nævnets drift, 5.000 kr. inkl. moms, hvis forbrugeren får medhold, jf. stk. 1, nr. 1, 500 kr. inkl. moms, hvis sagen forliges før sagkyndig erklæring indhentes, og 2.500 kr. inkl. moms, såfremt sagen forliges efter indhentning af sagkyndig erklæring, jf. stk. 1, nr. 2.

2) For erhvervsdrivende, der ikke løbende bidrager til nævnets drift, 23.125 kr. inkl. moms, hvis forbrugeren får medhold, jf. stk. 1, nr. 1, 3.375 kr. inkl. moms, såfremt sagen forliges, inden sagkyndig erklæring indhentes, jf. stk. 1, nr. 2, og 17.000 kr. inkl. moms, såfremt sagen forliges efter indhentning af sagkyndig erklæring, jf. stk. 1, nr. 2.

3) For sager omfattet af vedtægternes § 2, stk. 2, udgør beløbet for erhvervsdrivende, der ikke løbende bidrager til nævnets drift, 8.300 kr. inkl. moms, hvis forbrugeren får medhold, jf. stk. § 31, stk. 1, nr. 1, 1.500 kr. inkl. moms, hvis sagen forliges inden sagkyndig erklæring er indhentet, jf. § 31, stk. 1, nr. 2, og 3.100 kr. inkl. moms, hvis sagen forliges efter indhentning af sagkyndig erklæring, jf. § 31, stk. 1, nr. 2.

Ankenævnet for Bedemandsbranchen

§ 7. De i medfør af vedtægterne for Ankenævnet for Bedemandsbranchen i § 27 fastsatte beløb udgør 18.800 kr., hvis forbrugeren får medhold, jf. stk. 1, nr. 1, og 2.400 kr., hvis sagen forliges inden nævnsbehandling, jf. stk. 1, nr. 2.

Ankenævnet for Dyrlæger

§ 8. De i medfør af vedtægterne for Ankenævnet for Dyrlæger i § 27 fastsatte beløb udgør 17.749 kr., hvis forbrugeren får medhold i sin klage, jf. § 27, stk. 1, nr. 1, 10.649 kr., hvis sagen forliges efter at sagkyndig erklæring er indhentet, jf. § 27, stk. 1, nr. 2, og 1.775 kr., hvis sagen forliges inden sagkyndig erklæring er indhentet, jf. § 27, stk. 1, nr. 2.

Ankenævnet for Bus, Tog og Metro

§ 9. De i medfør af vedtægterne for Ankenævnet for Bus, Tog og Metro i § 27 fastsatte beløb udgør

1) for erhvervsdrivende, der løbende bidrager til nævnets drift, eller er tilsluttet nævnet, 10.000 kr. inkl. moms, hvis forbrugeren får medhold i sin klage, eller sagen i det væsentligste forliges til forbrugerens fordel under nævnets behandling og

2) for erhvervsdrivende, der ikke er tilsluttet nævnet, 12.500 kr. inkl. moms, hvis forbrugeren får medhold i sin klage, eller sagen forliges i det væsentligste til forbrugerens fordel under nævnet behandling.

Ankenævnet for Feriehusudlejning

§ 10. De i medfør af vedtægterne for Ankenævnet for Feriehusudlejning i § 27 fastsatte beløb udgør

1) for erhvervsdrivende, der løbende bidrager til nævnets drift, 2.500 kr., hvis forbrugeren får medhold, jf. stk. 1, nr. 1, 1.250. , hvis sagen forliges således at lejer får medhold i sin klage eller udlejningsbureauets tilbud under klagebehandlingen stadfæstes af ankenævnet, jf. stk. 1, nr. 2 og 3, samt

2) for erhvervsdrivende, der ikke løbende bidrager til nævnets drift, 8.000 kr., hvis forbrugeren får medhold, 4.000 kr., såfremt sagen forliges således at lejer får medhold i sin klage eller udlejningsbureauets tilbud under klagebehandlingen stadfæstes af ankenævnet, jf. stk. 1, nr. 2 og 3.

Ankenævn for Biler

§ 11. De i medfør af vedtægterne for Ankenævn for biler i § 27 fastsatte beløb udgør:

1) For erhvervsdrivende, der løbende bidrager til nævnets drift, 10.000 kr. inkl. moms, hvis forbrugeren får medhold, jf. stk. 1, nr. 1, og 4.000 kr. inkl. moms, hvis sagen forliges efter indhentning af sagkyndig erklæring, jf. stk. 1, nr. 2. Hvis forbrugeren får medhold i klagen, skal den erhvervsdrivender derudover betale de faktiske omkostninger til indhentelse af sagkyndig erklæring, dog maksimalt 6.000 kr. inkl. moms, jf. stk. 4 og 5.

2) For erhvervsdrivende, der ikke løbende bidrager til nævnets drift, 14.000 kr. inkl. moms, hvis forbrugeren får medhold, jf. stk. 1, nr. 1, og 6.000 kr. inkl. moms, hvis sagen forliges efter indhentning af sagkyndig erklæring, jf. stk. 1, nr. 2. Hvis forbrugeren får medhold i klagen, skal den erhvervsdrivender derudover betale de faktiske omkostninger til indhentelse af sagkyndig erklæring, dog minimalt 1.500 kr. inkl. moms og maksimalt 8.000 kr. inkl. moms, jf. stk. 4 og 6.

Kapitel 2

Udgifter i forbindelse med udpantning

§ 12. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan kræve betaling fra et godkendt, privat klage- eller ankenævn for dokumenterede udgifter, som Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har haft i forbindelse med udpantning for et nævn, såfremt udgifterne ikke kan dækkes af den erhvervsdrivende hos hvem, der er sket udpantning.

Kapitel 3

Ikrafttrædelse

§ 13. Bekendtgørelsen træder i kraft den 9. november 2012.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 697 af 27. juni 2012 om omkostninger ved godkendte, private klage- eller ankenævn ophæves samtidig.

Erhvervs- og Vækstministeriet, den 8. november 2012

Annette Vilhelmsen

/ Agnete Gersing