Den fulde tekst
L 24
Forslag til lov om ændring af museumsloven. (Udvikling af museumsområdet m.v.).
Af kulturministeren (Uffe Elbæk (RV)).
Fremsat skr 10/10 12 Tillæg A
Lovf som fremsat 10/10 12 Tillæg A
1.beh 25/10 12 FF
Betænkning 14/12 12 Tillæg B
2.beh 17/12 12 FF
Lovf optrykt efter 2.beh 17/12 12 Tillæg H
3.beh 19/12 12 FF
Lovf som vedt 19/12 12 Tillæg C
Lov nr 1391 af 23. december 2012
Ordførere: (1.beh) Michael Aastrup Jensen (V), Flemming Møller Mortensen (S), Alex Ahrendtsen (DF), Hans Vestager (RV), Karl H. Bornhøft (SF), Jørgen Arbo-Bæhr (EL), Mette Bock (LA), Lars Barfoed (KF).
Ministre: (1.beh) kulturministeren (Uffe Elbæk).
Efter 1.beh henvist til Kulturudvalget(KUU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven tager afsæt i udredningen af fremtidens museumslandskab og indebærer overordnet to hovedpunkter: forenkling af den nuværende tilskudsstruktur til museerne og etablering af en samlet pulje til udvikling af museumsområdet.
Desuden opdateres lovens formålsbestemmelse, sådan at bestemmelser om museernes indberetning til centrale registre ajourføres, at kravene til museumslederes kvalifikationer forenkles, og at direkte tilskud til konserveringscentre afvikles.
Afstemning:
Vedtaget
110 stemmer for forslaget (V, S, DF, RV, SF, EL, LA, KF)
0 stemmer imod forslaget
0 stemmer hverken for eller imod forslaget