Den fulde tekst
L 30
Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet. (Ret til hurtig udredning i sygehusvæsenet og differentieret ret til udvidet frit sygehusvalg m.v.).
Af ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag (SF)).
Fremsat skr 10/10 12 Tillæg A
Lovf som fremsat 10/10 12 Tillæg A
1.beh 26/10 12 FF
Betænkning 13/12 12 Tillæg B
2.beh 17/12 12 FF
Tillægsbet 17/12 12
Lovf optrykt efter 2.beh 17/12 12 Tillæg H
3.beh 19/12 12 FF
Lovf som vedt 19/12 12 Tillæg C
Lov nr 1401 af 23. december 2012
Ordførere: (1.beh) Sophie Løhde (V), Sophie Hæstorp Andersen (S), Liselott Blixt (DF), Camilla Hersom (RV), Stine Brix (EL), Joachim B. Olsen (LA), Benedikte Kiær (KF).
Ministre: (1.beh) ministeren for sundhed og forebyggelse ( ).
Efter 1.beh henvist til Sundheds- og Forebyggelsesudvalget(SUU).
Efter 2.beh henvist til Sundheds- og Forebyggelsesudvalget(SUU).
Loven giver patienter ret til udredning i sygehusvæsenet inden for 30 dage. Hvis det ikke er fagligt muligt at udrede patienten inden for 30 dage, skal regionsrådet inden for samme frist opstille en plan for det videre udredningsforløb.
Med loven indføres der en differentieret ret til udvidet frit sygehusvalg på private aftalesygehuse, således at retten indtræder ved 2 måneders ventetid ved mindre alvorlige sygdomme og ved 1 måneds ventetid ved alvorlige sygdomme.
Loven træder i kraft den 1. januar 2013, dog træder retten til hurtig udredning først i kraft den 1. september 2013.
Afstemning:
Vedtaget
59 stemmer for forslaget (S, RV, SF, EL)
50 stemmer imod forslaget (V, DF, LA, KF)
0 stemmer hverken for eller imod forslaget