Den fulde tekst
L 34
Forslag til lov om ændring af lov om landbrugsejendomme og jordfordelingsloven. (Nedlæggelse af jordbrugskommissionerne og oprettelse af nye jordfordelingskommissioner m.v.).
Af fødevareministeren (Mette Gjerskov (S)).
Fremsat skr 11/10 12 Tillæg A
Lovf som fremsat 11/10 12 Tillæg A
1.beh 2/11 12 FF
Betænkning 28/11 12 Tillæg B
2.beh 6/12 12 FF
Lovf optrykt efter 2.beh 6/12 12 Tillæg H
3.beh 11/12 12 FF
Lovf som vedt 11/12 12 Tillæg C
Lov nr 1240 af 18. december 2012
Ordførere: (1.beh) Erling Bonnesen (V), Orla Hav (S), René Christensen (DF), Camilla Hersom (RV), Steen Gade (SF), Per Clausen (EL), Mette Bock (LA), Lene Espersen (KF).
Ministre: (1.beh) fødevareministeren (Mette Gjerskov).
Efter 1.beh henvist til Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri(FLF).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven betyder, at jordbrugskommissionerne nedlægges, og landbrugslovens regler fremover skal administreres af NaturErhvervstyrelsen. Endvidere indebærer loven, at Fødevareministeriet fremover varetager opgaven med at udarbejde jordbrugsanalyser. Ændringer skal ses som en følge af handlingsplanen »Effektiv administration i staten«.
Som konsekvens af nedlægningen af jordbrugskommissionerne ændres sammensætningen af jordfordelingskommissionerne, så der oprettes en jordfordelingskommission for hver landsdel, en vest for Lillebælt og en øst for Lillebælt.
Afstemning:
Vedtaget
59 stemmer for forslaget (S, RV, SF, EL)
50 stemmer imod forslaget (V, DF, LA, KF)
0 stemmer hverken for eller imod forslaget