Den fulde tekst
L 32
Forslag til lov om ændring af lov om lægemidler, lov om apoteksvirksomhed, sundhedsloven og lov om regionernes finansiering. (Forhindring af forfalskede lægemidler i den lovlige forsyningskæde m.v.).
Af ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag (SF)).
Fremsat skr 11/10 12 Tillæg A
Lovf som fremsat 11/10 12 Tillæg A
1.beh 1/11 12 FF
Betænkning 27/11 12 Tillæg B
2.beh 4/12 12 FF
Lovf optrykt efter 2.beh 4/12 12 Tillæg H
3.beh 6/12 12 FF
Lovf som vedt 6/12 12 Tillæg C
Lov nr 1258 af 18. december 2012
Ordførere: (1.beh) Hans Andersen (V), Flemming Møller Mortensen (S), Liselott Blixt (DF), Camilla Hersom (RV), Özlem Sara Cekic (SF), Stine Brix (EL), Joachim B. Olsen (LA), Mai Mercado (KF).
Ministre: (1.beh) ministeren for sundhed og forebyggelse ( ).
Efter 1.beh henvist til Sundheds- og Forebyggelsesudvalget(SUU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven gennemfører dele af et nyt EU-direktiv om forfalskede lægemidler i dansk ret. Formålet med direktivet er at bekæmpe risikoen for, at forfalskede lægemidler kommer ind i den lovlige forsyningskæde for lægemidler. Dette indebærer en lang række ændringer i lægemiddelloven og apotekerloven. Herudover åbnes der med loven mulighed for, at lægemiddelvirksomheder kan ansøge om generelt klausuleret tilskud til lægemidler, og endelig nedlægges Bløderudligningsordningen.
Afstemning:
Vedtaget
109 stemmer for forslaget (V, S, DF, RV, SF, EL, LA, KF)
0 stemmer imod forslaget
0 stemmer hverken for eller imod forslaget