Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ophævelse af visse måletekniske direktiver inden for metrologi

§ 1. Følgende måletekniske direktiver ophæves:

1) Måleteknisk direktiv af 31. oktober 1986 om system for nummerering af måletekniske direktiver. Vejledning (MDIR 00.00-01).

2) Måleteknisk direktiv af 25. september 1992 om afprøvning af kontrolforanstaltninger mod overløb på liter- og prisindikator (MDIR 02.46-16).

3) Måleteknisk direktiv af 7. oktober 1992 om prøvning af literforvalg (MDIR 02.46-18).

4) Måleteknisk direktiv af 7. april 1998 om ikke-automatiske vægte. Bestemmelse af vægtens repeterbarhed (MDIR 04.11-17, udg. 3).

Sikkerhedsstyrelsen, den 11. oktober 2012

Carsten Sørig

/ Mathilde Horsman Jensen