Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om betegnelse og mærkning af tekstilvarer

Bekendtgørelse nr. 516 af 3. juli 1998 om betegnelse og mærkning af tekstilvarer ophæves den 1. november 2012.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, den 26. oktober 2012

Agnete Gersing

/ Susanne Aamann