Den fulde tekst
L 36
Forslag til lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om sammenlægning og spaltning af uddannelsesinstitutioner m.v. og om ophævelse af lov om Det Informationsvidenskabelige Akademi. (Mulighed for sammenlægning og spaltning af universiteter, uddannelses- og forskningsinstitutioner m.v.).
Af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard (RV)).
Fremsat skr 24/10 12 Tillæg A
Lovf som fremsat 24/10 12 Tillæg A
1.beh 1/11 12 FF
Betænkning 4/12 12 Tillæg B
2.beh 6/12 12 FF
Lovf optrykt efter 2.beh 6/12 12 Tillæg H
3.beh 13/12 12 FF
Lovf som vedt 13/12 12 Tillæg C
Lov nr 1236 af 18. december 2012
Ordførere: (1.beh) Esben Lunde Larsen (V), Mette Reissmann (S), Alex Ahrendtsen (DF), Sofie Carsten Nielsen (RV), Lisbeth Bech Poulsen (SF), Pernille Skipper (EL), Mette Bock (LA), Mai Mercado (KF).
Ministre: (1.beh) ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard).
Efter 1.beh henvist til Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser(FIV).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven skal skabe generel hjemmel for sammenlægninger og spaltninger. Samtidig skal loven sikre en mere ensartet forenkling og harmonisering af regelsættet for institutionerne på hele ministerområdet.
Afstemning:
Vedtaget
102 stemmer for forslaget (V, S, DF, RV, SF, LA, KF)
8 stemmer imod forslaget (EL)
0 stemmer hverken for eller imod forslaget