Den fulde tekst
L 45
Forslag til lov om ændring af lov om Statens Istjeneste. (Nyordning af Statens Istjeneste og indførelse af beredskab for isbrydning i danske farvande).
Af forsvarsministeren (Nick Hækkerup (S)).
Fremsat skr 26/10 12 Tillæg A
Lovf som fremsat 26/10 12 Tillæg A
1.beh 2/11 12 FF
Betænkning 22/11 12 Tillæg B
2.beh 27/11 12 FF
Lovf optrykt efter 2.beh 27/11 12 Tillæg H
3.beh 29/11 12 FF
Lovf som vedt 29/11 12 Tillæg C
Lov nr 1122 af 4. december 2012
Ordførere: (1.beh) Troels Lund Poulsen (V), Bjarne Laustsen (S), Marie Krarup (DF), Nikolaj Villumsen (EL), Villum Christensen (LA).
Ministre: (1.beh) forsvarsministeren (Nick Hækkerup).
Efter 1.beh henvist til Forsvarsudvalget(FOU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven indebærer, at bestemmelserne om isbrydning og istjeneste ændres fra konkret at beskrive statens opgaver, til at forsvarsministeren får hjemmel til at sørge for et uafhængigt beredskab på området. Loven betyder således, at staten kommer til at få en koordinerende og rammesættende rolle frem for en udførende rolle på isbrydningsområdet.
Som det har været hidtil, forudsættes det, at isbrydning vil være fuldt brugerbetalt og omkostningsneutralt for staten. Isbrydning finansieres således ved, at havnene betaler en isafgift, men vedtagelsen af et ændringsforslag ved andenbehandlingen betyder, at havnene på den jyske vestkyst fritages herfra, således at de ikke bidrager til finansieringen af isbrydning i danske farvande.
Statens etablering af et beredskab for isbrydning i danske farvande omfatter ikke havneområder. Det står havnene selv for.
Afstemning:
Vedtaget
111 stemmer for forslaget (V, S, DF, RV, SF, EL, LA, KF)
0 stemmer imod forslaget
0 stemmer hverken for eller imod forslaget