Den fulde tekst
L 49
Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, lønsumsafgiftsloven og forskellige andre love. (Skattefritagelse af avancer af selskabers unoterede porteføljeaktier og forhøjelse af lønsumsafgiften for den finansielle sektor).
Af skatteministeren (Holger K. Nielsen (SF)).
Fremsat skr 1/11 12 Tillæg A
Lovf som fremsat 1/11 12 Tillæg A
1.beh 13/11 12 FF
Betænkning 5/12 12 Tillæg B
2.beh 11/12 12 FF
Lovf optrykt efter 2.beh 11/12 12 Tillæg H
3.beh 14/12 12 FF
Lovf som vedt 14/12 12 Tillæg C
Lov nr 1255 af 18. december 2012
Ordførere: (1.beh) Mads Rørvig (V), Benny Engelbrecht (S), Dennis Flydtkjær (DF), Nadeem Farooq (RV), Jesper Petersen (SF), Frank Aaen (udpeget af EL) (EL), Ole Birk Olesen (LA), Brian Mikkelsen (KF).
Ministre: (1.beh) skatteministeren (Holger K. Nielsen).
Efter 1.beh henvist til Skatteudvalget(SAU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven ophæver iværksætterskatten, som blev gennemført i 2009, ved at indføre skattefrihed for avancer af selskabers unoterede porteføljeaktier uanset ejertid. Ophævelsen af iværksætterskatten finansieres ved at forhøje lønsumsafgiften for den finansielle sektor. Iværksætteraktieordningen ophæves, før den træder i kraft. Formålet er at øge selskabers investeringer i vækstvirksomheder, idet det vil være lettere for virksomhederne at tiltrække risikovillig kapital, når avancerne af porteføljeaktierne bliver skattefrie.
Loven udmønter en del af aftalen om skattereformen, som den 22. juni 2012 blev indgået mellem regeringen (Socialdemokratiet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Det Konservative Folkeparti.
Afstemning:
Vedtaget
100 stemmer for forslaget (V, S, DF, RV, SF, EL, KF)
5 stemmer imod forslaget (LA)
0 stemmer hverken for eller imod forslaget