Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulæreskrivelse om gebyr for navneændring 2013

Ankestyrelsen, Familieretsafdelingen, regulerer hvert år – med udgangspunkt i satsreguleringsprocenten – gebyr for ansøgning om navneændring, jf. § 25 a i navneloven.

Pr. 1. januar 2013 udgør gebyr for ansøgning om navneændring 490 kr.

Ankestyrelsen, Familieretsafdelingen, den 7. november 2012

Trine Hede

/ Line Rosengren Boysen