Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Pressenævnets kendelse i sag nr. 12-70-00353

Resumé

Klager – en person – klagede over udsendelsen ”Forfulgt” på TV3.

Pressenævnets formand udtaler:

Da TV 3 ikke har dansk sendetilladelse, er kanalen ikke omfattet af medieansvarsloven, jf. lovens § 1, nr. 2, og Pressenævnet har ikke kompetence til at behandle klagen over TV 3.

Klagen afvises derfor i medfør af medieansvarsloven § 43, stk. 2, nr. 1.

[Klager] har ved advokat Klaus Ewald klaget til Pressenævnet over udsendelsen ”Forfulgt” offentliggjort på TV 3 den 3. oktober 2012, idet klager mener, at god presseskik er tilsidesat.

Advokat Klaus Ewald har til støtte for klagen bl.a. anført, at programmet indeholder personfølsomme og skadelige oplysninger om [Klager], og at TV 3 udsender sine programmer fra England.

Pressenævnets formand udtaler:

Da TV 3 ikke har dansk sendetilladelse, er kanalen ikke omfattet af medieansvarsloven, jf. lovens § 1, nr. 2, og Pressenævnet har ikke kompetence til at behandle klagen over TV 3.

Klagen afvises derfor i medfør af medieansvarsloven § 43, stk. 2, nr. 1.

Afgjort den 7. november 2012