Den fulde tekst
L 62
Forslag til lov om ændring af færdselsloven. (Sikkerhed ved reparation af havarerede køretøjer på motorvej m.v.).
Af justitsministeren (Morten Bødskov (S)).
Fremsat skr 14/11 12 Tillæg A
Lovf som fremsat 14/11 12 Tillæg A
1.beh 22/11 12 FF
Betænkning 6/12 12 Tillæg B
2.beh 14/12 12 FF
3.beh 19/12 12 FF
Lovf som vedt 19/12 12 Tillæg C
Lov nr 1389 af 23. december 2012
Ordførere: (1.beh) Karsten Nonbo (V), Jan Johansen (S), Pia Adelsteen (DF), Jeppe Mikkelsen (RV), Karina Lorentzen Dehnhardt (SF), Leif Mikkelsen (LA), Tom Behnke (KF).
Ministre: (1.beh) justitsministeren (Morten Bødskov).
Efter 1.beh henvist til Retsudvalget(REU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven har til formål at øge sikkerheden for mekanikere og andre servicearbejdere, der udfører bjergning (bortbugsering) af køretøjer, der er havareret på motorvej, eller foretager reparation på stedet. Loven præciserer, hvornår der må iværksættes reparation på stedet, og indfører regler om, at reparation på stedet eller bortbugsering i visse tilfælde forudsætter, at politiet inddrages.
Loven træder i kraft den 1. juli 2013.
Afstemning:
Vedtaget
96 stemmer for forslaget (V, S, RV, SF, EL, LA, KF)
13 stemmer imod forslaget (DF)
0 stemmer hverken for eller imod forslaget