Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om
regulering af grundbeløb i lov om afgift af dødsboer og gaver

(boafgiftsloven)

 

I medfør af § 31, stk. 3, i lov om afgift af dødsboer og gaver (boafgiftsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 843 af 4. september 2000, fastsættes:

§ 1. Efter lovens § 31, stk. 1, reguleres grundbeløbet for bundfradraget ved beregning af boafgift i lovens § 6, stk. 1, litra a) og b), og de afgiftsfri årlige gavebeløb i lovens § 22, stk. 1 og 2, efter personskattelovens § 20.

§ 2. Med virkning for kalenderåret 2001 udgør bundfradraget ved beregning af boafgift 210.600 kr., det afgiftsfri gavebeløb i § 22, stk. 1, 46.800 kr. og det afgiftsfri beløb i § 22, stk. 2, 16.400 kr.

Skatteministeriet, den 10. oktober 2000

Ole Stavad

/Lise Bo Nielsen