Den fulde tekst
L 71
Forslag til lov om ændring af lov om Kort- og Matrikelstyrelsen og forskellige andre love. (Fri anvendelse af visse data, varetagelse af søopmåling og ændring af styrelsens navn).
Af miljøministeren (Ida Auken (SF)).
Fremsat skr 15/11 12 Tillæg A
Lovf som fremsat 15/11 12 Tillæg A
1.beh 21/11 12 FF
Betænkning 12/12 12 Tillæg B
2.beh 14/12 12 FF
Lovf optrykt efter 2.beh 14/12 12 Tillæg H
3.beh 19/12 12 FF
Lovf som vedt 19/12 12 Tillæg C
Lov nr 1392 af 23. december 2012
Ordførere: (1.beh) Henrik Høegh (V), Torben Hansen (S), Jørn Dohrmann (DF), Eigil Andersen (SF), Per Clausen (EL), Villum Christensen (LA), Benedikte Kiær (KF).
Ministre: (1.beh) miljøministeren (Ida Auken).
Efter 1.beh henvist til Miljøudvalget(MIU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven er en opfølgning på aftalen mellem regeringen og Kommunernes Landsforening om at gøre såkaldte grunddata frit tilgængelige for offentlige myndigheder, private virksomheder og borgere til kommerciel og ikkekommerciel anvendelse. Grunddata er data, der bruges igen og igen på tværs af hele den offentlige sektor. På Kort- og Matrikelstyrelsens område omfatter aftalen topografiske kort, grundlæggende landkortdata, matrikelkortet og Danmarks Højdemodel.
Formålet med at gøre dataene frit tilgængelige er at understøtte den fortsatte digitale udvikling i Danmark og støtte moderniseringen og effektiviseringen af den offentlige sektor. De frit tilgængelige grunddata ventes at give nye anvendelsesmuligheder for private virksomheder og ngo’er. Det forventes at give en betydelig gevinst i form af effektivisering og nye forretningsmuligheder. Derudover indeholder loven konsekvensrettelser i lov om Kort- og Matrikelstyrelsen, som følge af at Miljøministeriet har overtaget ansvaret for søopmåling.
Afstemning:
Vedtaget
110 stemmer for forslaget (V, S, DF, RV, SF, EL, LA, KF)
0 stemmer imod forslaget
0 stemmer hverken for eller imod forslaget