Den fulde tekst
L 85
Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik. (Tilskud til tandpleje og hjælp til udsættelsestruede lejere).
Af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup (S)).
Fremsat skr 16/11 12 Tillæg A
Lovf som fremsat 16/11 12 Tillæg A
1.beh 28/11 12 FF
Betænkning 13/12 12 Tillæg B
2.beh 17/12 12 FF
3.beh 19/12 12 FF
Lovf som vedt 19/12 12 Tillæg C
Lov nr 1399 af 23. december 2012
Beh sammen: L 85 og L 84
Ordførere: (1.beh) Louise Schack Elholm (V), Maja Panduro (S), Karin Nødgaard (DF), Liv Holm Andersen (RV), Johanne Schmidt-Nielsen (EL), Joachim B. Olsen (LA), Benedikte Kiær (KF), Sjúrður Skaale (JF).
Ministre: (1.beh) social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup).
Efter 1.beh henvist til Socialudvalget(SOU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven er et led i udmøntningen af aftalen om finansloven for 2013 mellem regeringen (Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Enhedslisten. Af loven fremgår det, at der indføres en ret til tilskud til personer, der modtager de laveste ydelser efter lov om aktiv socialpolitik, til dækning af udgifter til alle former for forebyggende og behandlende tandpleje. Endvidere indeholder loven regler om, at kommunerne får øget mulighed for at yde hjælp til dækning af huslejerestancer til personer, der er udsættelsestruede på grund af huslejerestancer.
Loven trådte i kraft 1. januar 2013.
Afstemning:
Vedtaget
59 stemmer for forslaget (S, RV, SF, EL)
39 stemmer imod forslaget (V, LA, KF)
13 stemmer hverken for eller imod forslaget (DF)