Den fulde tekst
L 78
Forslag til lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Ret til seniorjob til medlemmer, der er født i perioden fra den 1. juli 1955 til og med den 31. december 1957).
Af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen (S)).
Fremsat skr 16/11 12 Tillæg A
Lovf som fremsat 16/11 12 Tillæg A
1.beh 27/11 12 FF
Betænkning 14/12 12 Tillæg B
2.beh 17/12 12 FF
Tillægsbet 17/12 12
Lovf optrykt efter 2.beh 17/12 12 Tillæg H
3.beh 19/12 12 FF
Lovf som vedt 19/12 12 Tillæg C
Lov nr 1379 af 23. december 2012
Ordførere: (1.beh) Ulla Tørnæs (V), Jan Johansen (S), Bent Bøgsted (DF), Eigil Andersen (SF), Christian Juhl (EL), Joachim B. Olsen (LA), Mai Henriksen (KF).
Ministre: (1.beh) beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen).
Efter 1.beh henvist til Beskæftigelsesudvalget(BEU).
Efter 2.beh henvist til Beskæftigelsesudvalget(BEU).
Loven skal indføre en overgangsordning for de målgrupper, der umiddelbart fik udskudt retten til seniorjob på grund af den gradvise forhøjelse af efterlønsalderen, og som derved mistede retten til seniorjob.
Loven indeholder følgende elementer:
– Bevarelse af retten til seniorjob for medlemmer, der er født i perioden fra den 1. juli 1955 til og med den 31. december 1957, og som har opbrugt eller opbruger retten til dagpenge i perioden fra den 1. januar 2012 til og med den 30. juni 2013, uanset forhøjelsen af efterlønsalderen.
– Fastsættelse af regler for at beregne efterlønssatsen for medlemmer, der har været berettiget til seniorjob i mere end 5 år.
Loven udmønter en del af aftalen af finansloven for 2013, som regeringen (Socialdemokratiet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) har indgået med Enhedslisten.
Afstemning:
Vedtaget
99 stemmer for forslaget (V, S, DF, RV, SF, EL)
10 stemmer imod forslaget (LA, KF)
0 stemmer hverken for eller imod forslaget