Den fulde tekst
L 87
Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om betalingstjenester og elektroniske penge og forskellige andre love. (Videregivelse af oplysninger til anklagemyndighed og politi, oprettelse af Det Systemiske Risikoråd, sammenlægning af Det Finansielle Virksomhedsråd og Fondsrådet, shortselling, ny tilgang til håndhævelse af solvenskrav og etablering af tilsyn med referencerenter m.v.).
Af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen (SF)).
Fremsat skr 21/11 12 Tillæg A
Lovf som fremsat 21/11 12 Tillæg A
1.beh 29/11 12 FF
Betænkning 11/12 12 Tillæg B
2.beh 14/12 12 FF
Lovf optrykt efter 2.beh 14/12 12 Tillæg H
3.beh 19/12 12 FF
Lovf som vedt 19/12 12 Tillæg C
Lov nr 1287 af 19. december 2012
Ordførere: (1.beh) Preben Bang Henriksen (V), Benny Engelbrecht (S), Hans Kristian Skibby (DF), Andreas Steenberg (RV), Karina Lorentzen Dehnhardt (SF), Frank Aaen (udpeget af EL) (EL), Mette Bock (LA), Brian Mikkelsen (KF).
Ministre: (1.beh) erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen).
Efter 1.beh henvist til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget(ERU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Det overordnede formål med loven er at styrke tilsynet med de finansielle virksomheder, sikre en effektiv håndhævelse og øge fokus på systemiske finansielle risici i Danmark. Med loven gives Finanstilsynet mulighed for at være mere tålmodigt over for institutter, der kommer i konflikt med solvensbehovet, så det ikke i første omgang udgør grundlaget for en eventuel lukning af instituttet.
Endvidere etableres der tilsyn med referencerenter, som spiller en væsentlig rolle i det samlede finansieringssystem. Desuden sker der en sammenlægning af Det Finansielle Virksomhedsråd og Fondsrådet til Det Finansielle Råd. Dette sker med henblik på at forenkle og effektivisere rådsarbejdet.
Herudover etableres Det Systemiske Risikoråd, som får en rådgivende funktion og skal identificere og overvåge systemiske risici på det finansielle område, herunder på områder, som i dag kun i begrænset omfang eller slet ikke er underlagt regulering.
Afstemning:
Vedtaget
106 stemmer for forslaget (V, S, DF, RV, SF, EL, KF)
5 stemmer imod forslaget (LA)
0 stemmer hverken for eller imod forslaget