Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Pressenævnets kendelse i sag nr. 12-70-00327

Resumé

Klager – en person – klagede over udsendelsen ”På ø-eventyr med Anne & Anders – Orø” på DR2.

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

På baggrund af parternes oplysninger lægges det til grund, at den i udsendelsen omtalte honning er slynget af biavler [Person A]. Slyngningen fandt sted på klagers ejendom.

I overensstemmelse med det almindelige princip om redaktørens ret til at redigere mediet er redaktøren berettiget til at beslutte, hvad man vil bringe i mediet. Pressenævnet finder, at Danmarks Radio ikke har overskredet rammerne for denne redaktionelle frihed ved udsagnet ”Og så noget af den nyslyngede honning nede fra [Person A]”.

Det er ikke dokumenteret, at [Klager] har indgået aftale om, at anvendelsen af billedmaterialet fra urtehaven eller omtalen heraf. Da sammenhængen heller ikke er krænkende eller irrelevant, finder Pressenævnet herefter ikke, at Danmarks Radio ved redigeringen af klippet med urtehaven har tilsidesat god presseskik. Det forhold, at optagelserne vises med en ramme som en ældre tv-skærm, ændrer ikke herved.

Nævnet udtaler ikke kritik.

[Klager] har klaget til pressenævnet over en udsendelse på DR2 den 25. august 2012, idet han mener, at god presseskik er tilsidesat.

1 Sagsfremstilling:

Danmarks Radio sendte den 25. august 2012 udsendelsen ”På ø-eventyr med Anne & Anders – Orø”. Udsendelsen var en del af programserien ”På ø-eventyr med Anne & Anders”, hvor værterne besøgte en række af Danmarks øer og berettede om øerne. Af udsendelsen fremgik blandt andet følgende:

”Anne (henvendt til kameraet, mens hun steger rejer): Jeg laver en dressing af mascarpone, som er sådan en dejlig fed, italiensk ost, der overhovedet ikke smager af ost. Det gør jo heller ikke noget. Og den rører jeg op med cremefraiche og med en masse friskpresset lime. Og så noget af den nyslyngede honning nede fra [Person A].

Anne (henvendt til kameraet, laver marinade): Om et par timer, når kødet er ved at være færdigt – hvis der stadig er noget marinade tilbage – så kommer jeg noget af den gode honning i ude fra [Person A]. Men hvis jeg kommer det i nu, så sker der det, at det brænder, det karamelliserer.

Anne (henvendt til kameraet, mens hun laver mad i et køkken): Jeg laver en lidt udvidet version af en græskarkernesmør, som jeg har lavet nogle gange, som jeg er uhyre glad for. Jeg skærer lige alt smørret i stykker, og så har jeg ristet en masse græskarkerner i salt og olie, som jeg hælder over, for de er nemlig en anelse lune endnu. Og så hakker jeg noget af den der fine, kinesiske hvidløg, som vi fik ude fra [Klager].

[Der vises optagelser fra en urtehave, mens seeren ser Anne samle krydderurter med [Klager], der viser rundt i haven. Skærmbilledet ligner en gammel tv-skærm med runde kanter. I denne tv-skærm vises følgende optagelse fra urtehaven:]

[Klager]: Nu skal du se en lægesalvie lige der og en smalbladssalvie der. Kvan.

Anne: Kvanen, den er vel egentlig sådan set hjemmehørende på Grønland?

[Klager]: Kinesisk purløg.

Anne: Vi snupper lidt pebermynte med.

Anne: Dagens høst: Den flotte mynte, der breder sig, pebermynten, to forskellige slags timian, lidt porse, lidt lægesalvie, lidt anden form for sådan smalbladet salvie. Så var der kvanen og den spanske kørvel, der også hedder sødskærm, som smager kraftigt af lakrids, og så var der den kinesiske purløg.

[Tilbage i køkkenet er den gamle tv-skærm fjernet fra skærmbilledet.]”

[Klager] klagede den 28. august 2012 til Danmarks Radio over udsendelsen. Mediet afviste samme dag klagen, hvorefter klagen er indbragt for Pressenævnet.

2 Parternes synspunkter

2.1 [Klager]s synspunkter

[Klager] har anført, at det er en faktisk fejl, når Anne siger: ”Og så noget af den nyslyngede honning nede fra [Person A].” Honningen blev rigtig nok slynget af biavleren [Person A], men slyngningen foregik i klagers væksthus, hvor der også vises billeder fra. Det burde ikke være indikeret, at slyngningen var ”hos [Person A]”. Klager har modtaget flere henvendelser fra personer, der har set udsendelsen og i den forbindelse undret sig over forholdet.

I udsendelsen vises senere nogle korte sekvenser fra klagers urtehave. Det forklares imidlertid ikke, hvem klager er. Anne omtaler klager med navns nævnelse uden, at seeren får kendskab til, hvorledes klager relaterer sig til udsendelsen.

Desuden er sekvensen vist i et særligt skærmbillede med en gammel fjernsynsskærm. Klagers ord har ingen forbindelse til udsendelsen. Denne form for redigering giver et forkert indtryk af virkeligheden på Orø. Den manglende information om klagers person og urtehaven har givet anledning til forvirring. Det er synd for interesserede seere, at de ikke får at vide, hvor stedet er, når de besøger Orø.

2.2 Danmarks Radios synspunkter

Danmarks Radio har anført, at det er korrekt at slyngningen af honning geografisk foregik i klagers væksthus. Da bier, honning og centrifuge tilhører [Person A], var det således korrekt at oplyse, at honningen stammer fra denne biavler.

Der produceres betydeligt mere materiale til et tv-program end det, der bliver vist. Derfor kunne man formentlig have valgt andre måder at prioritere og sammenklippe de forskellige sekvenser i programmet. Anne vidste på daværende tidspunkt ikke, at der udelukkende ville blive vist klip fra selve slyngningen. Så når hun siger ”hos [Person A]”, er det ikke for at udelukke klager, men for at henvise til sekvensen, hvor hun er sammen med [Person A]. Når programmer redigeres, ser Danmarks Radio dem med seernes øjne. For seerne er selve lokaliteten ikke vigtig i dette tilfælde.

Det udsendte program er klippet sammen på den måde, redaktionen har fundet bedst til at fortælle historien fra Orø. Det pågældende indslag indeholder korrekt information, om end det selvfølgelig er smag og behag, hvorvidt man bryder sig om de forskellige formmæssige greb. Det ligger således inden for den redaktionelle frihed at klippe udsendelsen som sket i det konkrete tilfælde.

3 Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

I sagens behandling har følgende nævnsmedlemmer deltaget:

Jytte Scharling, Dorthe Carlsen, Ulrik Holmstrup og John Meinert Jacobsen.

På baggrund af parternes oplysninger lægges det til grund, at den i udsendelsen omtalte honning er slynget af biavler [Person A]. Slyngningen fandt sted på klagers ejendom.

I overensstemmelse med det almindelige princip om redaktørens ret til at redigere mediet er redaktøren berettiget til at beslutte, hvad man vil bringe i mediet. Pressenævnet finder, at Danmarks Radio ikke har overskredet rammerne for denne redaktionelle frihed ved udsagnet ”Og så noget af den nyslyngede honning nede fra [Person A]”.

Det er ikke dokumenteret, at [Klager] har indgået aftale om, at anvendelsen af billedmaterialet fra urtehaven eller omtalen heraf. Da sammenhængen heller ikke er krænkende eller irrelevant, finder Pressenævnet herefter ikke, at Danmarks Radio ved redigeringen af klippet med urtehaven har tilsidesat god presseskik. Det forhold, at optagelserne vises med en ramme som en ældre tv-skærm, ændrer ikke herved.

Nævnet udtaler ikke kritik.

Afgjort den 26. november 2012