Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om gældssanering

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1363 af 19. december 2008 om gældssanering, som ændret ved bekendtgørelse nr. 1126 af 29. november 2011, foretages følgende ændringer:

1. I § 4, stk. 4, nr. 3, ændres ››690 kr.‹‹ til: ››700 kr.‹‹

2. I § 6, stk. 3, nr. 4, ændres ››1.550 kr.‹‹ til: ››1.570 kr.‹‹

3. I § 6, stk. 3, nr. 4, ændres ››1.980 kr.‹‹ til: ››2.010 kr.‹‹

4. I § 6, stk. 3, nr. 4, ændres ››2.840 kr.‹‹ til: ››2.890 kr.‹‹

5. I § 11, 1. pkt., ændres ››5.650 kr.‹‹ til: ››5.740 kr.‹‹

6. I § 11, 2. pkt., ændres ››3.940 kr.‹‹ til: ››4.000 kr.‹‹

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2013, således at dens bestemmelser finder anvendelse for kendelser om gældssanering, der afsiges efter dette tidspunkt.

Justitsministeriet, den 27. november 2012

Morten Bødskov

/ Cristina A. Gulisano