Den fulde tekst
L 93
Forslag til lov om ændring af lov om markedsføring af sundhedsydelser. (Saglighedskrav, påbud om ophør m.v.).
Af ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag (SF)).
Fremsat skr 28/11 12 Tillæg A
Lovf som fremsat 28/11 12 Tillæg A
1.beh 6/12 12 FF
Betænkning 19/3 13 Tillæg B
Lovf optrykt efter 2.beh 2/4 13 Tillæg H
2.beh 2/4 13 FF
Lovf som vedt 4/4 13 Tillæg C
3.beh 4/4 13 FF
Lov nr 360 af 9. april 2013
Beh sammen: L 93 og L 95
Ordførere: (1.beh) Sophie Løhde (V), Flemming Møller Mortensen (S), Liselott Blixt (DF), Camilla Hersom (RV), Özlem Sara Cekic (SF), Finn Sørensen (EL), Joachim B. Olsen (LA), Benedikte Kiær (KF).
Ministre: (1.beh) ministeren for sundhed og forebyggelse ( ).
Efter 1.beh henvist til Sundheds- og Forebyggelsesudvalget(SUU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven indebærer, at sundhedsydelser ikke må markedsføres lige så pågående og forbrugsstimulerende som almindelige forbrugsvarer eller tjenesteydelser. Markedsføringen skal være baseret på faglige og relevante oplysninger om sundhedsydelsen, og angivelserne må ikke være mangelfulde. Der skal bl.a. indføres et forbud mod at benytte film og levende billeder til markedsføring af sundhedsydelser på internettet.
Herudover får Sundhedsstyrelsen en række nye muligheder som f.eks. at udstede påbud om, at markedsføring, der strider mod lovens regler, skal bringes til ophør, at kræve, at den ansvarlige for ulovlig markedsføring skal offentliggøre Sundhedsstyrelsens afgørelse eller en berigtigelse, og at styrelsen kan bestemme offentliggørelsens form, varighed og indhold, herunder hvor den skal finde sted.
Loven udgør sammen med L 92, L 94 og L 95 en samlet patientsikkerhedspakke.
Afstemning:
Vedtaget
102 stemmer for forslaget (V, S, DF, RV, SF, EL, KF)
5 stemmer imod forslaget (LA)
0 stemmer hverken for eller imod forslaget