Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om anvendelse af restprodukter og jord til bygge- og anlægsarbejder og om anvendelse af sorteret, uforurenet bygge- og anlægsaffald

(Ophævelse af krav om anmeldelse af anvendelse af sorteret, uforurenet bygge- og anlægsaffald)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1662 af 21. december 2010 om anvendelse af restprodukter og jord til bygge- og anlægsarbejder og om anvendelse af sorteret, uforurenet bygge- og anlægsaffald foretages følgende ændringer:

1. § 14 ophæves.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2013.

Miljøministeriet, den 17. december 2012

Ida Auken

/ Claus Torp