Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om CDM- og JI-projekter og -kreditter

§ 1

I bekendtgørelse nr. 118 af 27. februar 2008 om CDM- og JI-projekter og -kreditter, som ændret ved bekendtgørelse nr. 1192 af 15. oktober 2010 og bekendtgørelse nr. 701 af 25. juni 2012, foretages følgende ændring:

1. § 7, stk. 5, og kapitel 5 ophæves.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 31. december 2012.

Energistyrelsen, den 11. december 2012

Ib Larsen

/ Anton Beck