Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om verifikation og rapportering af CO2-udledning og tonkilometerdata m.v.

§ 1. Bekendtgørelse nr. 40 af 20. januar 2011 om verifikation og rapportering af CO2-udledning og tonkilometerdata m.v. ophæves.

§ 2. Bekendtgørelse nr. 40 af 20. januar 2011 om verifikation og rapportering af CO2-udledning og tonkilometerdata m.v. finder fortsat anvendelse på forhold vedrørende drivhusgasser udledt i 2012 eller tidligere.

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2013.

Energistyrelsen, den 12. december 2012

Ib Larsen

/ Morten Pedersen

Redaktionel note
  • § 2. Bekendtgørelse nr. 40 af 20. januar 2011 om verifikation og rapportering af CO2-udledning og tonkilometerdata m.v. finder fortsat anvendelse på forhold vedrørende drivhusgasser udledt i 2012 eller tidligere.