Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume
Klager klagede over, at en lokalradiostation meget kritisk udtalte sig om hans kvalifikationer inden for kunst.
Henset til karakteren af den løbende meningsudveksling mellem klager og lokalradiostationen, herunder navnlig de gentagne, gensidige personlige udfald, fandt Pressenævnet ikke anledning til at udtale kritik af lokalradiostationen.
Den fulde tekst

Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 80/2002

[En mand K] har klaget til Pressenævnet over et indslag bragt i Radio Frederiksberg-Journalen den 20. juli 2002, idet han mener, at god presseskik er tilsidesat.

I udsendelsen hed det blandt andet:

"

Ole Hans Jensen: men den allestedsværende journalist, [K], som også bestyrer sit eget personlige debatforum, hvor han skriver de fleste indlæg selv, [www-side udeladt], har jo også ført sig frem. Denne selvbestaltede kunstkritiker, der redigerer en billedbog "Kunst under hammeren" og har også skrevet andre bøger.

OHJ: [K] er ikke kunstkender. Han er kun journalist. Det er der stor forskel på.

OHJ: Man kan nok ikke finde et debatforum i hele København eller i Danmark, hvor [K] [udeladt]-signaturen ikke er at finde.

OHJ: men [K] har jo sagt, at P.S. Krøyer-maleriet ikke var en Krøyer, og det har han ret i. Det skal ikke fratages ham. Nu praler han med, at han var den første, der sagde det. Det er jo noget vrøvl. Der er jo mange, der har sagt det før ham, blandt andet Bo Krank har været fremme med det

OHJ: men [K] har lidt svært ved at forklare, hvorfor det ikke er en Krøyer

OHJ: og i øvrigt kalder han også P.S. Krøyer, som han tidligere har forfulgt sammen med Alex Steen. Nu berømmer han ham. Det var jo Cobra-malernes politimænd, kaldte man dem også i sin tid

OHJ: Han aner ikke en dyt om, hvor dette maleri ikke er en Krøyer.

OHJ: Det siger jo alt om [K]s evner som kunstjournalist. Ja, journalist . Man jo altid skrive om kunst. Jeg kan da også skrive om kunst. Det behøver man ikke have nogen baggrund for at gøre.

Britt Bartenbach (citerer Bo Krank i en artikel): Flere såkaldte kunstkendere har udtalt sig om det nye P.S. Krøyer-maleri på Skagens Museum. En af dem er den selvbestaltede fiduskunstekspert, journalisten [K], der er blevet til grin, da han i en kronik i Jyllands-Posten har afsløret sin uvidenhed om P.S. Krøyer efter først at have bedyret, at Krøyer slet ikke var i Paris i 1881. Ved samme lejlighed afsløredes det, at [K] intet kender til impastoens gåde. Derfor er det en skandale, at Jyllands-Posten helt ukritisk kan optage en kronik fra en sådan ekspert, det vil sige ekspert i gåseøjne, der kun er journalist og slet ikke har den fornødne faglige baggrund for at kunne udtale sig om et sådant maleri, som han højst sandsynlig sikkert ikke engang har set på museet. [K] går i journalistkredse under navnet "journalistikkens fiduskunstner", hvilket også understreges ved, at han kalder impastomaleren P.S. Krøyer for fidusmaler og for impressionist. En kunstner, som de totalt overvurderede cobra-malere ikke når til tåspidserne, og som var en naturalistisk maler. Så hvem sagde kunstekspert?

OHJ: Vi kender ham jo inden for journalistikken. Selv Ekstra Bladet har ham jo ikke mere.

OHJ: hun har heller ikke og ingen andre har egentlig sagt, at det er ikke en Krøyer, fordi det ikke er et impastomaleri, og det er sådan set hele humlen ved det, og det har [K] jo heller ikke nævnt. Han siger bare, at det ikke er en P.S. Krøyer det kan jo næsten alle se.

OHJ: og jeg som såkaldt kunstkender i anførelsestegn, det kan jeg jo lige så godt kalde mig, når kan.

OHJ: men han er jo ikke på parnasset Bo Krank fordi man har sådan nogle charlataner som [K], der har forherliget Cobra-malerne fremfor disse skagensmalere og deres efterkommere

"

Klageren har anført, at Ole Hans Jensen og Britt Bartenbach helt bevidst har tilsvinet ham i udsendelsen og konsekvent spredt ondskabsfulde løgne om hans kvalifikationer, ligesom klager er citeret for noget, som han aldrig har sagt, og som er i direkte strid med sandheden. Der er ikke ét sandt ord i noget af det, radioen har offentliggjort. Der er tale om ren personforfølgelse, om grov overtrædelse af god presseskik, der udelukkende har til formål at skade, krænke og virke agtelsesforringende. Hverken Ole Hans Jensen eller Britt Bartenbach har nogen som helst forudsætninger for at kunne udtale sig om klagers kvalifikationer inden for kunst.

Indklagede har anført, at man ikke har forfulgt klager i flere år, hvorimod det modsatte beviseligt er tilfældet i forbindelse med klagers skriverier på diverse debatfora. Indklagede har blot journalistisk inden for lovens rammer afsløret klager som en charlatan og som en mand, der kalder sig kunstekspert uden at have den fornødne indsigt i det, han udtaler sig om. Det gælder blandt andet hans udtalelser om det mystiske P.S. Krøyer-maleri på Skagens Museum.

I sagens behandling har følgende nævnsmedlemmer deltaget: Jørgen Nørgaard, Aage Lundgaard, Tage Clausen og Ole Askvig.

Pressenævnet udtaler:

Henset til karakteren af den løbende meningsudveksling mellem klager og indklagede, herunder navnlig de gentagne, gensidige personlige udfald, finder Pressenævnet ikke anledning til at udtale kritik af indklagede.

Afsagt den 25. september 2002.