Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og regionsloven

(Afskaffelse af kommunale kvalitetskontrakter samt kommunale og regionale udbudsstrategier)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om kommunernes styrelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 885 af 29. august 2012, foretages følgende ændring:

1. §§ 62-62 c ophæves.

§ 2

I regionsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 900 af 30. august 2012, foretages følgende ændring:

1. §§ 33 og 35 ophæves.

§ 3

Loven træder i kraft den 1. januar 2013.

Givet på Christiansborg Slot, den 18. december 2012

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Margrethe Vestager