Den fulde tekst
L 101
Forslag til lov om ændring af markedsføringsloven, retsplejeloven, lov om finansiel virksomhed og lov om betalingstjenester og elektroniske penge. (Styrkelse af Forbrugerombudsmandens processuelle beføjelser og håndhævelsesbeføjelser i forhold til finansielle virksomheder m.v. samt styrkelse af beskyttelsen af børn og unge i forbindelse med markedsføring af alkohol).
Af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen (SF)).
Fremsat skr 12/12 12 Tillæg A
Lovf som fremsat 12/12 12 Tillæg A
1.beh 15/1 13 FF
Betænkning 19/3 13 Tillæg B
2.beh 4/4 13 FF
Lovf som vedt 11/4 13 Tillæg C
3.beh 11/4 13 FF
Lov nr 378 af 17. april 2013
Ordførere: (1.beh) Kim Andersen (V), Benny Engelbrecht (S), Hans Kristian Skibby (DF), Andreas Steenberg (RV), Pernille Vigsø Bagge (SF), Mette Bock (LA), Brian Mikkelsen (KF).
Ministre: (1.beh) erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen).
Efter 1.beh henvist til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget(ERU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven gennemfører dele af regeringens forbrugerpolitiske eftersyn ved at styrke Forbrugerombudsmandens processuelle beføjelser og håndhævelsesbeføjelser samt ved at styrke beskyttelsen af børn og unge.
Forbrugerombudsmandens beføjelser styrkes i forhold til finansielle virksomheder. Loven ændrer dog ikke ved, at det fortsat er Finanstilsynet, der har hovedansvaret for tilsynet med, at finansielle virksomheder overholder den finansielle lovgivning. Forbrugerombudsmanden får mulighed for at anlægge individuelle erstatningssager og for at udstede administrative bødeforelæg samt udvidet adgang til at møde i retten ved egne medarbejdere. Endelig styrkes beskyttelsen af børn og unge ved at præcisere, at markedsføring rettet mod børn og unge ikke må indeholde billeder eller omtale af eller henvisninger til rusmidler, herunder alkohol.
Afstemning:
Vedtaget
100 stemmer for forslaget (V, S, DF, RV, SF, EL, KF)
5 stemmer imod forslaget (LA)
0 stemmer hverken for eller imod forslaget