Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Den fulde tekst

Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 11. december 2012

Betænkning

over

Forslag til lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven

(Ophævelse af hjemmeserviceordningen)

[af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen)]:

1. Udvalgsarbejdet

Lovforslaget blev fremsat den 14. november 2012 og var til 1. behandling den 22. november 2012. Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget.

Møder

Udvalget har behandlet lovforslaget i 1 møde.

Høring

Et udkast til lovforslaget har inden fremsættelsen været sendt i høring, og erhvervs- og vækstministeren sendte den 10. oktober 2012 dette udkast til udvalget, jf. ERU alm. del – bilag 12. Den 14. november 2012 sendte erhvervs- og vækstministeren de indkomne høringssvar og et notat herom til udvalget.

Skriftlige henvendelser

Udvalget har i forbindelse med udvalgsarbejdet modtaget 1 skriftlig henvendelse fra Thorben Koed Thomsen, Viborg.

Erhvervs- og vækstministeren har over for udvalget kommenteret den skriftlige henvendelse til udvalget.

Spørgsmål

Udvalget har stillet 16 spørgsmål til erhvervs- og vækstministeren til skriftlig besvarelse, som denne har besvaret.

2. Indstillinger

Et flertal i udvalget (udvalget med undtagelse af DF og KF) indstiller lovforslaget til vedtagelse uændret.

Et mindretal i udvalget (DF og KF) indstiller lovforslaget til forkastelse ved 3. behandling.

Inuit Ataqatigiit, Siumut, Sambandsflokkurin og Javnaðarflokkurin var på tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i betænkningen.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen.

Benny Engelbrecht (S) Julie Skovsby (S) Jan Johansen (S) Mette Reissmann (S) Karin Gaardsted (S) fmd. Trine Bramsen (S) Simon Kollerup (S) Andreas Steenberg (RV) Nadeem Farooq (RV) Camilla Hersom (RV) Marlene Borst Hansen (RV) Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) Steen Gade (SF) Frank Aaen (EL) Henning Hyllested (EL) Kim Andersen (V) Michael Aastrup Jensen (V) Anne-Mette Winther Christiansen (V) nfmd. Preben Bang Henriksen (V) Torsten Schack Pedersen (V) Mads Rørvig (V) Hans Christian Schmidt (V) Hans Christian Thoning (V) Hans Kristian Skibby (DF) Dennis Flydtkjær (DF) Mette Hjermind Dencker (DF) Kim Christiansen (DF) Mette Bock (LA) Brian Mikkelsen (KF)

Inuit Ataqatigiit, Siumut, Sambandsflokkurin og Javnaðarflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget.

Venstre, Danmarks Liberale Parti (V) 47
Socialdemokratiet (S) 44
Dansk Folkeparti (DF) 22
Radikale Venstre (RV) 17
Socialistisk Folkeparti (SF) 16
Enhedslisten (EL) 12
Liberal Alliance (LA) 9
Det Konservative Folkeparti (KF) 8
Inuit Ataqatigiit (IA) 1
Siumut (SIU) 1
Sambandsflokkurin (SP) 1
Javnaðarflokkurin (JF) 1


Bilag 1

Oversigt over bilag vedrørende L 63

Bilagsnr.

Titel

1
Høringssvar og høringsnotat, fra erhvervs- og vækstministeren
2
Henvendelse af 17/11-12 fra Thorben Koed Thomsen, Viborg
3
Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget
4
Udkast til betænkning

Oversigt over spørgsmål og svar vedrørende L 63

Spm.nr.
Titel
1
Spm. om, hvor mange pensionister der berøres af indgrebet i henholdsvis Randers, Norddjurs, Syddjurs, Favrskov, Aarhus, Horsens, Odder, Hedensted og Skanderborg Kommuner, til erhvervs- og vækstministeren, og ministerens svar herpå
2
Spm. om, hvor stort det gennemsnitlige tilskud til hjemmeservice for pensionister har været i 2011 i henholdsvis Randers, Norddjurs, Syddjurs, Favrskov, Aarhus, Horsens, Odder, Hedensted og Skanderborg Kommuner, til erhvervs- og vækstministeren, og ministerens svar herpå
3
Spm. om, hvilken indflydelse nedlæggelsen af hjemmeserviceordningen for pensionister har på beskæftigelsen i henholdsvis Randers, Norddjurs, Syddjurs, Favrskov, Aarhus, Horsens, Odder, Hedensted og Skanderborg Kommuner, til erhvervs- og vækstministeren, og ministerens svar herpå
4
MFU spm. om, hvor mange pensionister der berøres af indgrebet i Holstebro Kommune, til erhvervs- og vækstministeren, og ministerens svar herpå
5
MFU spm. om, hvor stort det gennemsnitlige tilskud til hjemmeservice for pensionister har været i 2011 i Holstebro Kommune, til erhvervs- og vækstministeren, og ministerens svar herpå
6
MFU spm. om, hvilken indflydelse nedlæggelsen af hjemmeserviceordningen til pensionister har på beskæftigelsen i Holstebro Kommune, til erhvervs- og vækstministeren, og ministerens svar herpå
7
MFU spm. om, hvor mange pensionister der berøres af indgrebet i henholdsvis Frederikshavn, Hjørring, Brønderslev, Aalborg, Jammerbugt, Thisted, Morsø, Vesthimmerland, Rebild og Mariagerfjord Kommuner, til erhvervs- og vækstministeren, og ministerens svar herpå
8
MFU spm. om, hvor stort det gennemsnitlige tilskud til hjemmeservice for pensionister har været i 2011 i henholdsvis Frederikshavn, Hjørring, Brønderslev, Aalborg, Jammerbugt, Thisted, Morsø, Vesthimmerland, Rebild og Mariagerfjord Kommuner, til erhvervs- og vækstministeren, og ministerens svar herpå
9
MFU spm. om, hvilken indflydelse nedlæggelsen af hjemmeserviceordningen for pensionister har på beskæftigelsen i henholdsvis Randers, Frederikshavn, Hjørring, Brønderslev, Aalborg, Jammerbugt, Thisted, Morsø, Vesthimmerland, Rebild og Mariagerfjord Kommuner, til erhvervs- og vækstministeren, og ministerens svar herpå
10
Spm. om kommentar til henvendelse af 17/11-12 fra Thorben Koed Thomsen, Viborg, til erhvervs- og vækstministeren, og ministerens svar herpå
11
Spm. om, hvor mange pensionister der berøres af indgrebet i henholdsvis Silkeborg, Viborg, Ikast-Brande, Herning, Ringkøbing-Skjern, Struer, Skive og Lemvig Kommuner, til erhvervs- og vækstministeren, og ministerens svar herpå
12
Spm. om, hvor stort det gennemsnitlige tilskud til hjemmeservice for pensionister har været i 2011 i henholdsvis Silkeborg, Viborg, Ikast-Brande, Herning, Ringkøbing-Skjern, Struer, Skive og Lemvig Kommuner, til erhvervs- og vækstministeren, og ministerens svar herpå
13
Spm. om, hvilken indflydelse nedlæggelsen af hjemmeserviceordningen for pensionister har på beskæftigelsen i henholdsvis Silkeborg, Viborg, Ikast-Brande, Herning, Ringkøbing-Skjern, Struer, Skive og Lemvig Kommuner, til erhvervs- og vækstministeren, og ministerens svar herpå
14
MFU spm. om, hvor mange pensionister der berøres af indgrebet i henholdsvis Lyngby-Taarbæk, Gentofte, Gladsaxe, Herlev, Ballerup, Albertslund, Glostrup, Høje-Taastrup, Brøndby, Vallensbæk, Rødovre og Hvidovre Kommuner, til erhvervs- og vækstministeren, og ministerens svar herpå
15
MFU spm. om, hvor stort det gennemsnitlige tilskud til hjemmeservice for pensionister har været i 2011 i henholdsvis Lyngby-Taarbæk, Gentofte, Gladsaxe, Herlev, Ballerup, Albertslund, Glostrup, Høje-Taastrup, Brøndby, Vallensbæk, Rødovre og Hvidovre Kommuner, til erhvervs- og vækstministeren, og ministerens svar herpå
16
MFU spm. om, hvilken indflydelse nedlæggelsen af hjemmeserviceordningen for pensionister har på beskæftigelsen i henholdsvis Lyngby-Taarbæk, Gentofte, Gladsaxe, Herlev, Ballerup, Albertslund, Glostrup, Høje-Taastrup, Brøndby, Vallensbæk, Rødovre og Hvidovre Kommuner, til erhvervs- og vækstministeren, og ministerens svar herpå