Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Pressenævnets kendelse i sag nr. 12-70-00371

Resumé

Klager – en person – klagede artiklen ”Nordjyde bedrog for 1,3 millioner kroner” på tv2nord.dk.

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at det er massemediernes opgave at bringe korrekt og hurtig information. Så langt det er muligt, bør det kontrolleres, om de oplysninger, der gives, er korrekte, herunder ved forelæggelse for den, som eventuelt kan være krænket, jf. punkt A.1 og A.3.

Pressenævnet finder, at de faktisk forkerte forhold ikke er af en sådan karakter, at der er grundlag for at kritisere TV 2/Nord for ikke at efterprøve dem yderligere inden offentliggørelse. Nævnet bemærker, at klagers alder og betegnelse som førtidspensionist blev rettet efterfølgende.

Nævnet udtaler ikke kritik.

[Klager] har klaget til Pressenævnet over en artikel på TV2nord.dk den 27. november 2012, idet han mener, at god presseskik er tilsidesat.

1 Sagsfremstilling

TV2nord.dk bragte tirsdag den 27. november 2012 kl. 16.12 artiklen ”Nordjyde bedrog for 1,3 millioner kroner” med underrubrik ”Manden bag hjemmesiderne ”Det Sorte Register” og ”Politiet dummer sig” fik tirsdag stadfæstet sin dom på to års fængsel for bedrageri.”

På baggrund af en henvendelse fra [Klager] blev artiklen den 28. november 2012 opdateret, blandt andet med en udtalelse fra rettet på baggrund af en henvendelse fra [Klager].

Af artiklen fremgår nu følgende:

”Den 28-årige nordjyde [Klager] fik tirsdag ved Vestre Landsret i Aalborg stadfæstet sin dom på to års fængsel for en række forskellige bedrageri-sager. Han er dømt for i alt at have svindlet sig til 1,3 millioner kroner, og sagen omfattede i alt 26 forhold.Bedrageriet fandt sted fra 2009 til 2011, hvor manden boede i Aalborg Øst og var RKI-registreret samt på førtidspension. I den tidsperiode har han oprettet forskellige firmaer ved hjælp af falske dokumenter, så han kunne bedrage leverandører. Blandt andet har han bedraget Falck Danmark for 190.000 kroner ved at købe hjertestartere gennem sit falske firma, som han aldrig betalte for.[Klager] er også dømt for at have udgivet sig for at være politibetjent og at have stoppet to unge i Kongerslev, der kørte på én knallert. Han skrev bøder på mellem 1500 og 2000 kr. til de unge og ringede derefter til deres forældre og forklarede dem om børneopdragelse.Derudover blev manden også dømt for at have udgivet sig for at være kriminalbetjent på Mou Skole, hvor han hentede en 14-årig pige, som han fortalte skulle med på politigården. Han kørte af sted med pigen, men efter en halv time satte han pigen af igen ved skolen.

Til dommen siger [Klager]:

- Dommen falder på et tørt sted. Så er jeg sikker på at få mad på bordet.Den 28-årige havde en reststraf fra en tidligere dom på 223 dage, der blev medtaget i dommen. Han har erkendt de 23 ud af de 26 forhold.

[Klager] er kendt for hjemmesiderne "Det Sorte Register" og "Politiet dummer sig", hvor han har registreret blandt andre politifolk, advokater, politikere og bankansatte.”

[Klager] klagede ved e-mail af 28. november 2012 til TV2 Nord, der imidlertid ikke fandt anledning til at foretage yderligere. Klagen er samme dag modtaget i Pressenævnet.

2 Parternes synspunkter

2.1 [Klager]s synspunkter

[Klager] har anført, at han ønsker at klage over artiklen, selvom TV2/Nord på baggrund af hans henvendelse rettede dem. De havde imidlertid ikke forud for offentliggørelsen indhentet en kommentar fra ham, før de skrev om ham i artiklen.

[Klager] har herudover anført, at han betegnes som nordjyde trods det, at han er født og opvokset i det sønderjyske og alene var bosat i Nordjylland, inden han igen flyttede fra området. I dag er han bosiddende i Tyskland.

2.2 TV2/Nords synspunkter

TV2/Nord har bekræftet, at artiklen er bragt på TV2nord.dk uden først at indhente en kommentar fra klager til dommen hos ham. Det er almindelig praksis ved dækning af sådanne retssager, at TV2/Nord ikke indhenter kommentarer fra de dømte.

[Klager] ringede tirsdag til redaktionen og påpegede et par faktuelle fejl i artiklen, herunder at han var 28 år i stedet for 26 år, og at han ikke var på kontanthjælp, men fik førtidspension. Journalisten havde skrevet det, der var anført i anklageskriftet, og rettede fejlene samt valgte at tilføje artiklen et citat fra [Klager]. Efterfølgende klagede [Klager] over, at man i artiklens rubrik kalder ham nordjyde. Det gør TV2/Nord, da [Klager] i telefonsamtalen påpegede, at han nu boede i Nordjylland og ikke Tyskland.

Det er ikke mediets opfattelse, at reglerne for god presseskik er overtrådt ved ikke at indhente en kommentar fra [Klager].

3 Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

I sagens behandling har følgende nævnsmedlemmer deltaget: Martin Lavesen, Dorthe Carlsen, Ulrik Holmstrup og Marianne Druedahl.

Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at det er massemediernes opgave at bringe korrekt og hurtig information. Så langt det er muligt, bør det kontrolleres, om de oplysninger, der gives, er korrekte, herunder ved forelæggelse for den, som eventuelt kan være krænket, jf. punkt A.1 og A.3.

Pressenævnet finder, at de faktisk forkerte forhold ikke er af en sådan karakter, at der er grundlag for at kritisere TV 2/Nord for ikke at efterprøve dem yderligere inden offentliggørelse. Nævnet bemærker, at klagers alder og betegnelse som førtidspensionist blev rettet efterfølgende.

Nævnet udtaler ikke kritik.

Afgjort den 18. december 2012