Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om garantibidrag og tarif i 2012 i Arbejdsmarkedets Tillægspension

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1357 af 22. december 2011 om garantibidrag og tarif i 2012 i Arbejdsmarkedets Tillægspension foretages følgende ændring:

1. § 2, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. For hver 100 kr. i garantibidrag vedrørende 2012 optjener medlemmerne ved opnået pensionsalder, jf. § 1 a i lov om social pension, følgende årlige livsvarige pension:

 
Medlem født
Pensionsret v/ pensionsalder, jf. § 1 a i lov om social pension
1947
6,51 kr.
1948
6,68 kr.
1949
6,88 kr.
1950
7,09 kr.
1951
7,30 kr.
1952
7,51 kr.
1953
7,71 kr.
1.1.1954 – 30.6.1954
8,13 kr.
1.7.1954 – 31.12.1954
8,52 kr.
1.1.1955 – 30.6.1955
8,92 kr.
1.7.1955 – 31.12.1955
9,34 kr.
1956
9,50 kr.
1957
9,72 kr.
1958
9,94 kr.
1959
10,15 kr.
1960
10,36 kr.
1961
10,56 kr.
1962
10,77 kr.
1963
10,97 kr.
1964
11,18 kr.
1965
11,38 kr.
1966
11,58 kr.
1967
11,79 kr.
1968
12,00 kr.
1969
12,22 kr.
1970
12,44 kr.
1971
12,67 kr.
1972
12,90 kr.
1973
13,13 kr.
1974
13,38 kr.
1975
13,63 kr.
1976
13,89 kr.
1977
14,15 kr.
1978
14,42 kr.
1979
14,69 kr.
1980
14,97 kr.
1981
15,25 kr.
1982
15,53 kr.
1983
15,82 kr.
1984
16,12 kr.
1985
16,42 kr.
1986
16,73 kr.
1987
17,05 kr.
1988
17,37 kr.
1989
17,69 kr.
1990
18,03 kr.
1991
18,37 kr.
1992
18,71 kr.
1993
19,07 kr.
1994
19,43 kr.
1995
19,80 kr.
1996
20,17 kr.
 
«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 10. januar 2013 og har virkning for bidrag, der vedrører 2012.

Beskæftigelsesministeriet, den 21. december 2012

Mette Frederiksen

/ Pernille Christensen