Den fulde tekst
L 113
Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod salg af tobak og alkohol til personer under 18 år og lov om forbud mod tobaksreklame m.v. (Krav om billedlegitimation og skiltning herom samt forbud mod reklame for tobaksvarer på internettet for specialbutikker).
Af ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag (SF)).
Lovf som fremsat 10/1 13
Fremsat skr 10/1 13
1.beh 18/1 13
Betænkning 26/2 13
2.beh 14/3 13
Lovf som vedt 19/3 13
3.beh 19/3 13
Lov nr 327 af 23. marts 2013
Ordførere: (1.beh) Jane Heitmann (V), Flemming Møller Mortensen (S), Jens Henrik Thulesen Dahl (DF), Camilla Hersom (RV), Özlem Sara Cekic (SF), Stine Brix (EL), Joachim B. Olsen (LA), Benedikte Kiær (KF).
Ministre: (1.beh) ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag).
Efter 1.beh henvist til Sundheds- og Forebyggelsesudvalget(SUU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven indebærer, at de, der erhvervsmæssigt sælger tobaksvarer og alkoholholdige drikkevarer, skal kræve gyldig billedlegitimation, hvis der er tvivl om, at kunden opfylder aldersgrænserne.
Afstemning:
Vedtaget
105 stemmer for forslaget (V, S, DF, RV, SF, EL, KF)
5 stemmer imod forslaget (LA)
0 stemmer hverken for eller imod forslaget