Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om konti i EU’s CO2-kvoteregister og Det Danske Kyoto-register og bekendtgørelse om betaling af gebyr for konti i EU’s CO2-kvoteregister og Det Danske Kyoto-register

Bekendtgørelse nr. 660 af 25. juni 2012 om konti i EU’s CO2-kvoteregister og Det Danske Kyoto-register og bekendtgørelse nr. 661 af 25. juni 2012 om betaling af gebyr for konti i EU’s CO2-kvoteregister og Det Danske Kyoto-register ophæves den 21. januar 2013.

Erhvervsstyrelsen, den 14. januar 2013

Henning Steensig

/ Charlotte Salenborn