Den fulde tekst
L 119
Forslag til lov om Statens Kunstfonds virksomhed.
Af kulturministeren (Marianne Jelved (RV)).
Lovf som fremsat 16/1 13
Fremsat skr 16/1 13
1.beh 24/1 13 F
Betænkning 17/4 13
Lovf optrykt efter 2.beh 25/4 13 Tillæg H
2.beh 25/4 13 F
Lovf som vedt 2/5 13
3.beh 2/5 13 F
Lov nr 458 af 8. maj 2013
Ordførere: (1.beh) Eyvind Vesselbo (V), Flemming Møller Mortensen (S), Alex Ahrendtsen (DF), Pernille Boye Koch (RV), Jørgen Arbo-Bæhr (EL), Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA), Lars Barfoed (KF).
Ministre: (1.beh) kulturministeren (Marianne Jelved).
Efter 1.beh henvist til Kulturudvalget(KUU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Formålet med loven er at skabe et mere enkelt kunststøttesystem i en ny samlende organisation kaldet Statens Kunstfond med en fælles bestyrelse og et fælles repræsentantskab. Endvidere fusioneres Danish Crafts ind i Statens Kunstfond. De livsvarige ydelser skifter navn til Statens Kunstfonds hædersydelser, og minimumsydelsen og ydelser til efterladte afskaffes. Desuden forenkles beslutningsprocessen for tildeling af ydelserne.
Loven udmønter sammen med lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning de politiske aftaler fra den 13. juni 2012 om reform af kunststøttesystemet og reform af de livsvarige ydelser.
Afstemning:
Vedtaget
100 stemmer for forslaget (V, S, RV, SF, EL, LA, KF)
13 stemmer imod forslaget (DF)
0 stemmer hverken for eller imod forslaget