Den fulde tekst
L 118
Forslag til lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning.
Af kulturministeren (Marianne Jelved (RV)).
Lovf som fremsat 16/1 13
Fremsat skr 16/1 13
1.beh 24/1 13
Betænkning 17/4 13
Lovf optrykt efter 2.beh 25/4 13 Tillæg H
2.beh 25/4 13
Lovf som vedt 2/5 13
3.beh 2/5 13
Lov nr 457 af 8. maj 2013
Ordførere: (1.beh) Eyvind Vesselbo (V), Flemming Møller Mortensen (S), Alex Ahrendtsen (DF), Pernille Boye Koch (RV), Jørgen Arbo-Bæhr (EL), Simon Emil Ammitzbøll (LA), Lars Barfoed (KF).
Ministre: (1.beh) kulturministeren (Marianne Jelved).
Efter 1.beh henvist til Kulturudvalget(KUU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven udmønter sammen med lov om Statens Kunstfonds virksomhed en politisk aftale fra den 13. juni 2012 om en ny kunststøttereform. Reformen medfører bl.a., at Statens Kunstråd nedlægges, og at rådets udvalg overflyttes til Statens Kunstfond. På billedkunstområdet indebærer det, at området udvides med arkitektur, kunsthåndværk og design, som herved får mulighed for at søge projektstøtte på linje med de øvrige kunstområder.
Afstemning:
Vedtaget
109 stemmer for forslaget (V, S, DF, RV, SF, EL, LA, KF)
0 stemmer imod forslaget
0 stemmer hverken for eller imod forslaget