Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet

(ændring af frist for nettilslutning i forbindelse med overgangsordning)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1068 af 16. november 2012 om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet foretages følgende ændring:

1. § 15, stk. 1, nr. 4, affattes således:

»4) at anlægget er nettilsluttet senest den 31. december 2013.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. februar 2013.

Energistyrelsen, den 25. januar 2013

Ib Larsen

/ Flemming G. Nielsen