Links til øvrige EU dokumenter
31998L0034
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Bilag 2
Bilag 3
Bilag 4
Bilag 5
Bilag 6
Bilag 7
Bilag 8
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om afgift af naturgas og bygas, lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v. og lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v.1)

(Forsyningssikkerhedsafgift på fossile brændsler og afgiftslempelse for procesenergi)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om afgift af elektricitet, jf. lovbekendtgørelse nr. 310 af 1. april 2011, som ændret bl.a. ved § 1 i lov nr. 722 af 25. juni 2010, § 1 i lov nr. 1564 af 21. december 2010 og § 1 i lov nr. 625 af 14. juni 2011 og senest ved § 2 i lov nr. 1395 af 23. december 2012, foretages følgende ændringer:

1. I § 11, stk. 9, 1. pkt., ændres »53,4 kr.« til: »63,8 kr.«, og i 2. pkt. ændres »32,5 pct.« til: »38,0 pct.«

2. To steder i § 11, stk. 17, ændres »52,2 kr.« til: »60,9 kr.«, og »18,8 øre« til: »21,9 øre«.

3. I § 11, stk. 19, ændres »14,8 pct.« til: »12,7 pct.«

4. I § 11 c, stk. 1, ændres »3,6 øre« til: »2,8 øre«.

5. I § 11 d, stk. 3, og § 11 e, stk. 5, ændres »62,7 kr.« til: »73,1 kr.«

6. To steder i § 11 f, stk. 1, ændres »52,2 kr.« til: »60,9 kr.«, og »18,8 øre« til: »21,9 øre«.

7. Bilag 4-7 affattes som bilag 1 til denne lov.

§ 2

I lov om afgift af naturgas og bygas, jf. lovbekendtgørelse nr. 312 af 1. april 2011, som ændret bl.a. ved § 2 i lov nr. 722 af 25. juni 2010, § 2 i lov nr. 1564 af 21. december 2010 og § 2 i lov nr. 625 af 14. juni 2011 og senest ved § 2 i lov nr. 1353 af 21. december 2012, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 2, ændres »248,2 øre« til: »289,6 øre«.

2. I § 8, stk. 4, ændres to steder »52,2 kr.« til: »60,9 kr.«

3. I § 8, stk. 10, ændres »62,7 kr.« til: »73,1 kr.«

4. I § 8, stk. 11, ændres »52,2 kr.« til: »60,9 kr.«

5. I § 8 a, stk. 1, ændres to steder »52,2 kr.« til: »60,9 kr.«

6. I § 10, stk. 9, 1. pkt., ændres »53,4 kr.« til: »63,8 kr.«, i 2. pkt., ændres »44,5 kr.« til: »53,2 kr.«, og i 3. pkt. ændres »32,5 pct.« til: »38,0 pct.«

7. I § 10 a ændres »14,8 pct.« til: »12,7 pct.«

8. I § 10 b, stk. 3, § 10 c, stk. 3, og § 10 d, stk. 7, ændres »62,7 kr.« til: »73,1 kr.«

9. I § 10 b, stk. 4, § 10 c, stk. 4, og § 10 d, stk. 8, ændres »52,2 kr.« til: »60,9 kr.«

10. Bilag 2 affattes som bilag 2 til denne lov.

11. Bilag 4 og 5 affattes som bilag 3 til denne lov.

12. Bilag 7 affattes som bilag 4 til denne lov.

§ 3

I lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1292 af 17. november 2010, som ændret bl.a. ved § 3 i lov nr. 722 af 25. juni 2010, § 3 i lov nr. 1564 af 21. december 2010 og § 3 i lov nr. 625 af 14. juni 2011 og senest ved § 3 i lov nr. 1353 af 21. december 2012, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 2, nr. 1, ændres »62,7 kr.« til: »73,1 kr.«

2. I § 1, stk. 2, nr. 2, ændres »52,2 kr.« til: »60,9 kr.«

3. I § 1, stk. 4, nr. 1, ændres »1.755 kr.« til: »2.048 kr.«

4. I § 1, stk. 4, nr. 2, ændres »2.068 kr.« til: »2.414 kr.«

5. I § 1, stk. 4, nr. 3, ændres »1.191 kr.« til: »1.390 kr.«

6. I § 1, stk. 4, nr. 4, ændres »2.413 kr.« til: »2.816 kr.«

7. I § 1, stk. 4, nr. 5, ændres »1.792 kr.« til: »2.092 kr.«

8. I § 1, stk. 4, nr. 6, ændres »2.357 kr.« til: »2.750 kr.«

9. I § 7, stk. 3, ændres to steder »52,2 kr.« til: »60,9 kr.«

10. I § 7 b, stk. 1, ændres to steder »52,2 kr.« til: »60,9 kr.«

11. I § 8, stk. 8, 1. pkt., ændres »53,4 kr.« til: »63,8 kr.«, i 2. pkt. ændres »44,5 kr.« til: »53,2 kr.«, og i 3. pkt. ændres »32,5 pct.« til: »38,0 pct.«

12. I § 8 a ændres »14,8 pct.« til: »12,7 pct.«

13. I § 8 b, stk. 3, § 8 c, stk. 3, og § 8 d, stk. 7, ændres »62,7 kr.« til: »73,1 kr.«

14. I § 8 b, stk. 4, § 8 c, stk. 4, og § 8 d, stk. 8, ændres »52,2 kr.« til: »60,9 kr.«

15. Bilag 2-5 affattes som bilag 5 til denne lov.

16. Bilag 7 affattes som bilag 6 til denne lov.

§ 4

I lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 313 af 1. april 2011, som ændret bl.a. ved § 4 i lov nr. 722 af 25. juni 2010, § 4 i lov nr. 1564 af 21. december 2010, § 4 i lov nr. 625 af 14. juni 2011 og § 2 i lov nr. 1385 af 28. december 2011 og senest ved § 9 i lov nr. 1354 af 21. december 2012, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 1, nr. 2, 10 og 18, ændres »224,8 øre« til: »262,3 øre«, og »223,5 øre« til: »260,8 øre«.

2. I § 1, stk. 1, nr. 7, ændres »254,8 øre« til: »297,3 øre«.

3. I § 1, stk. 1, nr. 8, ændres »229,3 øre« til: »267,6 øre«.

4. I § 1, stk. 1, nr. 16, ændres »288,3 øre« til: »336,4 øre«.

5. I § 9, stk. 4, ændres to steder »52,2 kr.« til: »60,9 kr.«

6. I § 9, stk. 13, § 11 b, stk. 3, § 11 c, stk. 3, og § 11 d, stk. 7, ændres »62,7 kr.« til: »73,1 kr.«

7. I § 9, stk. 14, § 11 b, stk. 4, § 11 c, stk. 4, og § 11 d, stk. 8, ændres »52,2 kr.« til: »60,9 kr.«

8. § 9 a, stk. 1, ændres to steder »52,2 kr.« til: »60,9 kr.«

9. I § 11, stk. 9, 1. pkt., ændres »53,4 kr.« til: »63,8 kr.«, i 2. pkt. ændres »44,5 kr.« til: »53,2 kr.«, og i 3. pkt. ændres »32,5 pct.« til: »38,0 pct.«

10. I § 11 a ændres »14,8 pct.« til: »12,7 pct.«

11. Bilag 2-4 affattes som bilag 7 til denne lov.

12. Bilag 6 affattes som bilag 8 til denne lov.

§ 5

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. februar 2013.

Stk. 2. For løbende leverancer, for hvilke afregningsperioden påbegyndes inden den 1. februar 2013 og afsluttes efter dette tidspunkt, beregnes afgiften af så stor en del af leverancen, som tidsrummet fra lovens ikrafttræden til afregningsperiodens afslutning udgør i forhold til den samlede afregningsperiode.

Stk. 3. Loven finder anvendelse for energiafgiftspligtige varer, der fra og med den 1. februar 2013 udleveres til forbrug fra registrerede virksomheder, forbruges af registrerede virksomheder, angives til fortoldning, modtages fra udlandet eller medtages til udlandet.

Stk. 4. Stk. 2 og 3 finder tilsvarende anvendelse for øvrige ændringer m.v. pr. 1. januar i senere år.

Givet på Amalienborg, den 30. januar 2013

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Holger K. Nielsen


Bilag 1

»Bilag 4

Satser for elafgiftslovens § 11, stk. 9

               
   
1. jan. - 31. dec. 2010
1. jan. - 31. dec. 2011
1. jan. - 31. dec. 2012
1. jan. - 31. jan. 2013
1. feb. - 31. dec. 2013
1. jan. - 31. dec. 2014
Nedsættelse af tilbagebetaling ved efterfølgende nyttiggørelse af vand og varme
kr./GJ
52,8
53,9
51,6
51,5
61,6
62,7
               

Bilag 5

Satser vedrørende elpatronordningen i elafgiftsloven

                 
   
1. jan. - 31. dec. 2010
1. jan. - 31. dec. 2011
1. jan. - 31. dec. 2012
1. jan. - 31. jan. 2013
1. feb. - 31. dec. 2013
1. jan. - 31. dec. 2014
1. jan. - 31. dec. 2015
Grænser for tilbagebetaling til momsregistrerede varmeproducenter
kr./GJ
fjernvarme
ab værk
45,9
48,6
49,5
50,4
58,8
59,8
60,9
Grænser for tilbagebetaling til momsregistrerede varmeproducenter
øre/kWh
fjernvarme
ab værk
16,5
17,5
17,8
18,1
21,2
21,5
21,9
                 

Bilag 6

Satser for elafgiftslovens § 11 c

           
   
1. jan. - 31. dec. 2012
1. jan. - 31. jan. 2013
1. feb. - 31. dec. 2013
1. jan. - 31. dec. 2014
Nedsættelse af tilbagebetaling
øre/kWh
3,0
3,5
2,1
2,1
           

Bilag 7

Satser for elafgiftslovens § 11 d, stk. 3, og § 11 e, stk. 5

               
   
1. jan. - 31. dec. 2010
1. jan. - 31. dec. 2011
1. jan. - 31. dec. 2012
1. jan. - 31. jan. 2013
1. feb. - 31. dec. 2013
1. jan. - 31. dec. 2014
Nedsættelse af tilbagebetaling ved efterfølgende nyttiggørelse af vand og varme
kr./GJ
57,3
58,4
59,4
60,5
70,6
71,8
             
«


Bilag 2

»Bilag 2

Satser for gasafgiftslovens § 1, stk. 2

               
   
1. jan. - 31. dec. 2010
1. jan. - 31. dec. 2011
1. jan. - 31. dec. 2012
1. jan. - 31. jan. 2013
1. feb. - 31. dec. 2013
1. jan. - 31. dec. 2014
Sats for naturgas og bygas
øre/Nm3
227,0
231,1
235,3
239,5
279,5
284,5
             
«


Bilag 3

»Bilag 4

Satser for elpatronordningen i gasafgiftsloven

                 
   
1. jan. - 31. dec. 2010
1. jan. - 31. dec. 2011
1. jan. - 31. dec. 2012
1. jan. - 31. jan. 2013
1. feb. - 31. dec. 2013
1. jan. - 31. dec. 2014
1. jan. - 31. dec. 2015
Grænser for tilbagebetaling til momsregistrerede varmeproducenter
kr./GJ
fjernvarme ab værk
45,9
48,6
49,5
50,4
58,8
59,8
60,9
                 

Bilag 5

Satser for gasafgiftslovens § 10, stk. 9

               
   
1. jan. - 31. dec. 2010
1. jan. - 31. dec. 2011
1. jan. - 31. dec. 2012
1. jan. - 31. jan. 2013
1. feb. - 31. dec. 2013
1. jan. - 31. dec. 2014
Nedsættelse af tilbagebetaling ved efterfølgende nyttiggørelse af vand og varme
kr./GJ
varme
52,8
53,9
51,6
51,5
61,6
62,7
Nedsættelse af tilbagebetaling ved efterfølgende nyttiggørelse af vand og varme produceret på virksomhedens eget kraft-varme-værk
kr./GJ
varme
42,3
44,9
43,0
42,9
51,3
52,3
             
«


Bilag 4

»Bilag 7

Satser for gasafgiftslovens § 8, stk. 10 og 11, § 10 b, § 10 c og § 10 d

               
   
1. jan. - 31. dec. 2010
1. jan. - 31. dec. 2011
1. jan. - 31. dec. 2012
1. jan. - 31. jan. 2013
1. feb. - 31. dec. 2013
1. jan. - 31. dec. 2014
Nedsættelse af tilbagebetaling ved efterfølgende nyttiggørelse af vand og varme
kr./GJ
varme
57,3
58,4
59,4
60,5
70,6
71,8
Nedsættelse af tilbagebetaling ved efterfølgende nyttiggørelse af vand og varme produceret på virksomhedens eget kraft-varme-værk
kr./GJ
varme
45,8
48,6
49,5
50,4
58,8
59,8
             
«


Bilag 5

»Bilag 2

Satser for kulafgiftslovens § 1, stk. 2

                 
   
1. jan. - 31. dec. 2010
1. jan. - 30. jun. 2011
1. juli - 31. dec. 2011
1. jan. - 31. dec. 2012
1. jan. - 31. jan. 2013
1. feb. - 31. dec. 2013
1. jan. - 31. dec. 2014
Satser efter brændværdi af de i stk. 1, nr. 1-5, nævnte varer
kr./GJ
57,3
58,4
58,4
59,4
60,5
70,6
71,8
Satser efter energiindhold af den i § 1, stk. 1, nr. 6, nævnte varme
kr./GJ
46,1
46,7
48,6
49,5
50,4
58,8
59,8
                 

Bilag 3

Satser for kulafgiftslovens § 1, stk. 4

               
   
1. jan. - 31. dec. 2010
1. jan. - 31. dec. 2011
1. jan. - 31. dec. 2012
1. jan. - 31. jan. 2013
1. feb. - 31. dec. 2013
1. jan. - 31. dec. 2014
Sats efter vægt af de i stk. 1, nr. 1, nævnte varer
kr./t
1.605
1.634
1.663
1.693
1.796
2.012
Sats efter vægt af de i stk. 1, nr. 2, nævnte varer
kr./t
1.892
1.926
1.960
1.996
2.329
2.371
Sats efter vægt af de i stk. 1, nr. 3, nævnte varer
kr./t
1.089
1.109
1.129
1.149
1.341
1.365
Sats efter vægt af de i stk. 1, nr. 4, nævnte varer
kr./t
2.207
2.247
2.287
2.328
2.717
2.766
Sats efter vægt af de i stk. 1, nr. 5, litra a, nævnte varer
kr./t
1.640
1.669
1.699
1.730
2.019
2.055
Sats efter vægt af de i stk. 1, nr. 5, litra b, nævnte varer
kr./t
2.155
2.194
2.234
2.274
2.654
2.701
               

Bilag 4

Satser for elpatronordningen i kulafgiftsloven

                 
   
1. jan. - 31. dec. 2010
1. jan. - 31. dec. 2011
1. jan. - 31. dec. 2012
1. jan. - 31. jan. 2013
1. feb. - 31. dec. 2013
1. jan. - 31. dec. 2014
1. jan. - 31. dec. 2015
Grænser for tilbagebetaling til momsregistrerede varmeproducenter og for forholdsmæssig nedsættelse
kr./GJ
fjernvarme ab værk
45,9
48,6
49,5
50,4
58,8
59,8
60,9
                 

Bilag 5

Satser for kulafgiftslovens § 8, stk. 8

               
   
1. jan. - 31. dec. 2010
1. jan. - 31. dec. 2011
1. jan. - 31. dec. 2012
1. jan. - 31. jan. 2013
1. feb. - 31. dec. 2013
1. jan. - 31. dec. 2014
Nedsættelse af tilbagebetaling ved efterfølgende nyttiggørelse af vand og varme
kr./GJ
varme
52,8
53,9
51,6
51,5
61,6
62,7
Nedsættelse af tilbagebetaling ved efterfølgende nyttiggørelse af vand og varme produceret på virksomhedens eget kraft-varme-værk
kr./GJ
varme
42,3
44,9
43,0
42,9
51,3
52,3
             
«


Bilag 6

»Bilag 7

Satser for kulafgiftslovens § 8 b, § 8 c og § 8 d

               
   
1. jan. - 31. dec. 2010
1. jan. - 31. dec. 2011
1. jan. - 31. dec. 2012
1. jan. - 31. jan. 2013
1. feb. - 31. dec. 2013
1. jan. - 31. dec. 2014
Nedsættelse af tilbagebetaling ved efterfølgende nyttiggørelse af vand og varme
kr./GJ
varme
57,3
58,4
59,4
60,5
70,6
71,8
Nedsættelse af tilbagebetaling ved efterfølgende nyttiggørelse af vand og varme produceret på virksomhedens eget kraft-varme-værk
kr./GJ
varme
45,8
48,6
49,5
50,4
58,8
59,8
             
«


Bilag 7

»Bilag 2

 
Satser for mineralolieafgiftslovens § 1, stk. 1 og 8
                 
   
1. jan. -
31. dec.
2010
1. jan. -
31. dec.
2011
1. jan. -
30. juni
2012
1. juli -
31. dec.
2012
1. jan. -
31. jan.
2013
1. feb. - 31. dec. 2013
1. jan. -
31. dec.
2014
Satser ved dagtemperatur
               
1) Gas- og dieselolie, der anvendes som motorbrændstof
øre/l
277,4
282,5
287,6
284,0
289,1
289,1
294,4
2) Anden gas- og dieselolie
øre/l
205,6
209,3
213,1
213,1
216,9
253,1
257,7
3) Let dieselolie (svovlindhold højst 0,05 pct.)
øre/l
266,9
271,8
276,7
273,1
278,0
278,0
283,0
4) Svovlfattig dieselolie (svovlindhold højst 0,005 pct.)
øre/l
247,9
252,4
257,0
253,4
257,9
257,9
262,6
5) Svovlfri dieselolie (svovlindhold højst 0,001 pct.)
øre/l
247,9
252,4
257,0
253,4
257,9
257,9
262,6
6) Svovlfri dieselolie med 6,8 pct. biobrændstoffer (svovlindhold højst 0,001 pct.)
øre/l
246,6
251,1
255,7
252,1
256,5
256,5
261,2
7) Fuelolie
øre/kg
233,0
237,2
241,5
241,5
245,8
286,9
292,1
8) Fyringstjære
øre/kg
209,7
213,5
217,3
217,3
221,3
258,2
262,9
9) Petroleum, der anvendes som motorbrændstof
øre/l
277,4
282,5
287,6
284,0
289,1
289,1
294,4
10) Anden petroleum
øre/l
205,6
209,3
213,1
213,1
216,9
253,1
257,7
11) Blyholdig benzin (blyindhold over 0,013 g/l)
øre/l
456,7
464,9
473,3
470,0
478,5
478,5
487,1
12) Blyfri benzin (blyindhold højst 0,013 g/l)
øre/l
388,1
395,1
402,2
398,9
406,2
406,2
413,4
13) Blyfri benzin med 4,8 pct. biobrændstoffer (blyindhold højst 0,013 g/l)
øre/l
381,5
388,4
395,4
392,1
399,3
399,3
406,4
14) Autogas (LPG)
øre/l
172,6
175,7
178,8
171,9
174,9
174,9
178,2
15) Anden flaskegas (LPG), der anvendes som motorbrændstof
øre/kg
317,4
323,1
328,9
316,1
322,0
322,0
327,7
16) Anden flaskegas (LPG) og gas (bortset fra LPG), der fremkommer ved raffinering af mineralsk olie (raffinaderigas)
øre/kg
263,7
268,4
273,3
273,3
278,2
324,7
330,5
17) Karburatorvæske
øre/l
429,2
437,1
445,0
445,0
453,0
453,0
461,1
18) Smøreolie og lign. under pos. 27.10, dog undtaget 27.10.19.85 og offsetprocesolier, der er omfattet af 27.10.19.99, 34.03.19, 34.03.99 og 38.19 i EU's Kombinerede Nomenklatur
øre/l
205,6
209,3
213,1
213,1
216,9
253,1
257,7
Energiafgift for benzinækvivalenter efter stk. 8
kr./GJ
118,1
120,3
122,4
121,4
123,7
123,7
125,8
Energiafgift for dieselækvivalenter efter stk. 8
kr./GJ
69,1
70,4
71,7
70,7
71,9
71,9
73,2
Satser ved 15° C
               
1) Gas- og dieselolie, der anvendes som motorbrændstof
øre/l
275,8
280,8
285,9
282,4
287,4
287,4
292,6
2) Anden gas- og dieselolie
øre/l
204,4
208,1
211,8
211,8
215,6
251,7
256,2
3) Let dieselolie (svovlindhold højst 0,05 pct.)
øre/l
265,4
270,2
275,1
271,6
276,4
276,4
281,2
4) Svovlfattig dieselolie (svovlindhold højst 0,005 pct.)
øre/l
246,5
250,9
255,5
252,0
256,4
256,4
261,0
5) Svovlfri dieselolie (svovlindhold højst 0,001 pct.)
øre/l
246,5
250,9
255,5
252,0
256,4
256,4
261,0
6) Svovlfri dieselolie med 6,8 pct. biobrændstoffer (svovlindhold højst 0,001 pct.)
øre/l
245,3
249,2
254,3
250,8
255,1
255,1
259,7
9) Petroleum, der anvendes som motorbrændstof
øre/l
275,8
280,8
285,9
282,4
287,4
287,4
292,6
10) Anden petroleum
øre/l
204,4
208,1
211,8
211,8
215,6
251,7
256,2
11) Blyholdig benzin (blyindhold over 0,013 g/l)
øre/l
452,9
461,0
469,4
466,2
474,5
474,5
483,1
12) Blyfri benzin (blyindhold højst 0,013 g/l)
øre/l
384,9
391,8
398,8
395,6
402,8
402,8
410,0
13) Blyfri benzin med 4,8 pct. biobrændstoffer (blyindhold højst 0,013 g/l)
øre/l
378,5
385,3
392,2
389,0
396,0
396,0
403,1
17) Karburatorvæske
øre/l
425,8
433,5
441,3
441,3
449,2
449,2
457,3
18) Smøreolie og lign. under pos. 27.10, dog undtaget 27.10.19.85 og offsetprocesolier, der er omfattet af 27.10.19.99, 34.03.19, 34.03.99 og 38.19 i EU's Kombinerede Nomenklatur
øre/l
204,4
208,1
211,8
211,8
215,6
251,7
256,2

Bilag 3

Satser for elpatronordningen i mineralolieafgiftsloven

                 
   
1. jan. - 31. dec. 2010
1. jan. - 31. dec. 2011
1. jan. - 31. dec. 2012
1. jan. - 31. jan. 2013
1. feb. - 31. dec. 2013
1. jan. - 31. dec. 2014
1. jan. - 31. dec. 2015
Grænser for tilbagebetaling til momsregistrerede varmeproducenter og for forholdsmæssig nedsættelse
kr./GJ
fjernvarme ab værk
45,9
48,6
49,5
50,4
58,8
59,8
60,9
                 

Bilag 4

Satser for mineralolieafgiftslovens § 11, stk. 9

               
   
1. jan. - 31. dec. 2010
1. jan. - 31. dec. 2011
1. jan. - 31. dec. 2012
1. jan. - 31. jan. 2013
1. feb. - 31. dec. 2013
1. jan. - 31. dec. 2014
Nedsættelse af tilbagebetaling ved efterfølgende nyttiggørelse af vand og varme
kr./GJ
varme
52,8
53,9
51,6
51,5
61,6
62,7
Nedsættelse af tilbagebetaling ved efterfølgende nyttiggørelse af vand og varme produceret på virksomhedens eget kraft-varme-værk
kr./GJ
varme
42,3
44,9
43,0
42,9
51,3
52,3
             
«


Bilag 8

»Bilag 6

Satser for mineralolieafgiftslovens § 9, stk. 13 og 14, § 11 b, § 11 c og § 11 d

               
   
1. jan. - 31. dec. 2010
1. jan. - 31. dec. 2011
1. jan. - 31. dec. 2012
1. jan. - 31. jan. 2013
1. feb. - 31. dec. 2013
1. jan. - 31. dec. 2014
Nedsættelse af tilbagebetaling ved efterfølgende nyttiggørelse af vand og varme
kr./GJ
varme
57,3
58,4
59,4
60,5
70,6
71,8
Nedsættelse af tilbagebetaling ved efterfølgende nyttiggørelse af vand og varme produceret på virksomhedens eget kraft-varme-værk
kr./GJ
varme
45,8
48,6
49,5
50,4
58,8
59,8
             
«

Officielle noter

1) Loven har som udkast været notificeret i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF (informationsproceduredirektivet) som ændret ved direktiv 98/48/EF.