Den fulde tekst
L 125
Forslag til lov om en frivillig, brancheadministreret registreringsordning for tatovører.
Af ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag (SF)).
Fremsat skr 30/1 13
Lovf som fremsat 30/1 13
1.beh 8/2 13
Betænkning 9/4 13
Lovf optrykt efter 2.beh 16/4 13 Tillæg H
2.beh 16/4 13
Lovf som vedt 25/4 13
3.beh 25/4 13
Lov nr 427 af 1. maj 2013
Ordførere: (1.beh) Jane Heitmann (V), Sophie Hæstorp Andersen (S), Liselott Blixt (DF), Camilla Hersom (RV), Özlem Sara Cekic (SF), Pernille Skipper (EL), Joachim B. Olsen (LA), Benedikte Kiær (KF).
Ministre: (1.beh) ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag).
Efter 1.beh henvist til Sundheds- og Forebyggelsesudvalget(SUU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Med loven indføres en frivillig brancheadministreret registreringsordning for tatovører med henblik på at oplyse og beskytte forbrugerne mod risici i forbindelse med tatovering. Medlemmer af en af Sundhedsstyrelsen godkendt brancheforening kan anvende betegnelsen registreret tatovør, således at forbrugerne er sikre på, at de registrerede tatovører følger visse retningslinjer og krav.
Ordningen svarer til principper i RAB-ordningen, dvs. registreringsordningen for alternative behandlere.
Afstemning:
Vedtaget
88 stemmer for forslaget (V, S, RV, SF, EL, KF)
19 stemmer imod forslaget (DF, LA)
0 stemmer hverken for eller imod forslaget