Den fulde tekst
L 123
Forslag til lov om nedlæggelse af overkørsler m.v. på jernbanestrækningen mellem Hobro og Aalborg.
Af transportministeren (Henrik Dam Kristensen (S)).
Fremsat skr 30/1 13
Lovf som fremsat 30/1 13
1.beh 7/2 13
Betænkning 18/4 13
1.del af 2.beh 23/4 13
Tilf til betænkning 25/4 13
2.del af 2.beh 2/5 13
2.beh 2/5 13
Lovf som vedt 7/5 13
3.beh 7/5 13
Lov nr 498 af 22. maj 2013
Ordførere: (1.beh) Kristian Pihl Lorentzen (V), Rasmus Prehn (S), Kim Christiansen (DF), Lotte Rod (RV), Jonas Dahl (SF), Henning Hyllested (EL), Leif Mikkelsen (LA).
Ministre: (1.beh) transportministeren (Henrik Dam Kristensen).
Efter 1.beh henvist til Transportudvalget(TRU).
2.beh afbrudt og forsl henvist til Transportudvalget(TRU).
Efter 2.del af 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven er en udløber af den politiske aftale »En grøn transportpolitik« af 29. januar 2009 og indebærer nedlæggelse af tre overkørsler og en ombygning af Skørping Station, så hastigheden mellem Hobro og Aalborg kan sættes op.
Afstemning:
Vedtaget
108 stemmer for forslaget (V, S, DF, RV, SF, EL, LA, KF)
0 stemmer imod forslaget.
0 stemmer hverken for eller imod forslaget
90 stemmer imod forslaget (V, S, RV, SF, LA, KF)
0 stemmer hverken for eller imod forslaget