Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om informations- og indholdstjenester med integreret taksering (tidligere service 900-tjenester)

Bekendtgørelse nr. 991 af 6. november 2000 om informations- og indholdstjenester med integreret taksering (tidligere service 900-tjenester) ophæves den 1. marts 2013.

Erhvervs- og Vækstministeriet, den 1. februar 2013

Annette Vilhelmsen

/ Brian Wessel