Den fulde tekst

Skriftlig fremsættelse (6. februar 2013)

Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard):

Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte:

Forslag til lov om ændring af universitetsloven, lov om erhvervsakademiuddannelser, lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne og lov om forskningsrådgivning m.v. (Konsekvensændringer som følge af lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner)

(Lovforslag nr. L 138)

Lovforslaget fremsættes samtidig med forslag til lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner.

Lovforslaget indeholder ændringer universitetsloven, lov om erhvervsakademiuddannelser, lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne og lov om forskningsrådgivning m.v. som følge af forslag til lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner.

Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. juli 2013.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.