Den fulde tekst
L 134
Forslag til lov om Den Europæiske Unions udvidelse med Kroatien.
Af europaministeren (Nicolai Wammen (S)).
Lovf som fremsat 5/2 13
Fremsat skr 5/2 13
1.beh 21/2 13
Betænkning 19/4 13
2.beh 30/4 13
Lovf som vedt 2/5 13
3.beh 2/5 13
Lov nr 459 af 8. maj 2013
Ordførere: (1.beh) Jakob Ellemann-Jensen (V), Jens Joel (S), Pia Adelsteen (DF), Camilla Hersom (RV), Lisbeth Bech Poulsen (SF), Nikolaj Villumsen (EL), Merete Riisager (LA), Benedikte Kiær (KF).
Ministre: (1.beh) europaministeren ( ).
Efter 1.beh henvist til Europaudvalget(EUU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven er Danmarks ratifikation af traktaten om Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union.
Afstemning:
Vedtaget
113 stemmer for forslaget (V, S, DF, RV, SF, EL, LA, KF)
0 stemmer imod forslaget
0 stemmer hverken for eller imod forslaget