Den fulde tekst
L 137
Forslag til lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner.
Af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard (RV)).
Lovf som fremsat 6/2 13
Fremsat skr 6/2 13
1.beh 22/2 13
Betænkning 16/4 13
2.beh 25/4 13
Tillægsbet 30/4 13
Lovf som vedt 16/5 13
3.beh 16/5 13
Lov nr 601 af 12. juni 2013
Beh sammen: L 137 og L 138
Ordførere: (1.beh) Esben Lunde Larsen (V), Mette Reissmann (S), Jens Henrik Thulesen Dahl (DF), Uffe Elbæk (RV), Lisbeth Bech Poulsen (SF), Rosa Lund (EL), Simon Emil Ammitzbøll (LA), Mai Henriksen (KF).
Ministre: (1.beh) ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard).
Efter 1.beh henvist til Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser(FIV).
Efter 2.beh henvist til Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser(FIV).
Forslaget indebærer, at ministeriet ikke længere akkrediterer hver enkelt uddannelse, men fremover akkrediterer den enkelte institution (universitet, professionshøjskole m.v.) og således ser på uddannelsesinstitutionernes kvalitetsarbejde med deres respektive videregående uddannelser. Fremover skal alle nye uddannelser og nye udbud af uddannelser prækvalificeres af ministeriet, hvor det vurderes, om nye uddannelser lever op til fastsatte kriterier for samfundsøkonomisk behov og relevans.
Afstemning:
Vedtaget
105 stemmer for forslaget (V, S, DF, RV, SF, EL, LA, KF)
0 stemmer imod forslaget
0 stemmer hverken for eller imod forslaget