Den fulde tekst
L 138
Forslag til lov om ændring af universitetsloven, lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne og lov om forskningsrådgivning m.v. (Konsekvensændringer som følge af lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner).
Af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard (RV)).
Lovf som fremsat 6/2 13
Fremsat skr 6/2 13
1.beh 22/2 13
Betænkning 16/4 13
2.beh 25/4 13
Lovf som vedt 16/5 13
Meddelelse fra udv om mundtlig indstilling 16/5 13
3.beh 16/5 13
Lov nr 623 af 12. juni 2013
Beh sammen: L 138 og L 137
Ordførere: (1.beh) Esben Lunde Larsen (V), Mette Reissmann (S), Jens Henrik Thulesen Dahl (DF), Uffe Elbæk (RV), Lisbeth Bech Poulsen (SF), Rosa Lund (EL), Simon Emil Ammitzbøll (LA), Mai Henriksen (KF).
Ministre: (1.beh) ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard).
Efter 1.beh henvist til Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser(FIV).
Efter 2.beh henvist til Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser(FIV).
Forslaget indfører konsekvensændringer i anden lovgivning som følge af lovforslaget om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner. Forslaget indeholder således ændringer af universitetsloven, lov om erhvervsakademiuddannelser, lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse for voksne og lov om forskningsrådgivning.
Afstemning:
Vedtaget
105 stemmer for forslaget (V, S, DF, RV, SF, EL, LA, KF)
0 stemmer imod forslaget
0 stemmer hverken for eller imod forslaget