Den fulde tekst
L 146
Forslag til lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om aktindsigt m.v. (Konsekvensændringer i lyset af lov om offentlighed i forvaltningen og af ændringer i forvaltningsloven og retsplejeloven).
Af justitsministeren (Morten Bødskov (S)).
Lovf som fremsat 7/2 13
Fremsat skr 7/2 13
1.beh 26/2 13
Betænkning 28/5 13
2.beh 30/5 13
Lovf som vedt 4/6 13
3.beh 4/6 13
Lov nr 639 af 12. juni 2013
Beh sammen: L 146, L 144 og L 145
Ordførere: (1.beh) Jan E. Jørgensen (V), Julie Skovsby (S), Pia Adelsteen (DF), Jeppe Mikkelsen (RV), Karina Lorentzen Dehnhardt (SF), Pernille Skipper (EL), Simon Emil Ammitzbøll (LA), Tom Behnke (KF).
Ministre: (1.beh) justitsministeren (Morten Bødskov).
Efter 1.beh henvist til Retsudvalget(REU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Formålet med loven er at foretage de fornødne konsekvensændringer i forskellige andre lovbestemmelser om aktindsigt m.v. som følge af den ny offentlighedslov og de samtidige ændringer i forvaltningsloven og retsplejeloven.
Loven skal ses i sammenhæng med lov nr. 606 af 12. juni 2013 og lov nr. 638 af 12. juni 2013.
Loven træder i kraft den 1. januar 2014.